Żelazowa Wola Żelazowa Wola

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli - etapy prac

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli - etapy prac

NIFC uzyskał pozwolenie na budowę I etapu inwestycji tj.  zaplecza ogrodniczo-gospodarczego Parku, które znajduje się na dokupionej od strony wschodniej działce budowlanej.

W dniu 6 maja został ogłoszony przetarg ograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych REWALORYZACJI TERENU MUZEUM DOMU URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA WRAZ Z REALIZACJĄ OBIEKTÓW OBSŁUGI TURYSTÓW, ADMINISTRACJI I ZAPLECZA GOSPODARCZEGO W ŻELAZOWEJ WOLI, dotyczący obiektów kubaturowych. Planowane zakończenie procedury przetargowej i  podpisanie umowy z wykonawcą w drugiej połowie lipca 2008 r.

W IV kwartale planuje się ogłoszenie przetargu na prace rewaloryzacyjne Parku.

Planowane zakończenie prac I etapu (budowa zaplecza gospodarczo-ogrodniczego) i II etapu (budowa obiektów kubaturowych na terenie Parku) na wiosnę 2009 r.

 


Aktualności

Czwartek, 24 wrzesnia 2020