Żelazowa Wola Żelazowa Wola

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli - założenia

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli - założenia

Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli - założenia

Rok 2005
W celu powiększenia terenu Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz stworzenia możliwości rozwoju tego szczególnego miejsca wg obowiązujących standardów turystyki zagranicznej, za zgodą Ministra Kultury, jesienią Instytut dokonał zakupu sąsiadującej działki w Żelazowej Woli.

Wykonano prace związane z wymianą gontu (pokrycia) dachu na Domu Urodzenia F. Chopina, instalację systemu gaśniczego wraz z instalacją przeciwpożarową oraz impregnacją więźby dachowej Dworu.

Niezależnie wykonano badania dendrologiczne drzew oraz aktualizację inwentaryzacji drzewostanu wraz z jego analizą i wytycznymi do pielęgnacji drzew dla Parku. Opracowano także analizę gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla rewaloryzacji parku i obiektów położonych na terenie przy Dworze Urodzenia F. Chopina. Opracowano ekspertyzy stanu technicznego budynku Dworu.

Rok 2006
Wykonano badania geotechniczne dla obiektów w rewaloryzowanym Parku. Zabezpieczono drzewa pomnikowe. Wykonano inwentaryzację rzeki Utraty oraz kanału wraz z analizą możliwości renaturyzacji Parku w Żelazowej Woli.

Ponadto sporządzono projekt budowlano-wykonawczy wzmocnienia fundamentów budynku dworku.  Uzyskano ostatnią decyzję pozwolenia na budowę dot. modernizacji Dworu. Na tej podstawie ogłoszono przetarg ograniczony na wykonawcę robót budowlanych przy ww. Dworze. Roboty budowlane przy Dworze rozpoczęto pod koniec listopada 2006 r.

Na początku roku ogłoszono konkurs, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, na projekt rewaloryzacji zespołu dworsko-parkowego. Konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu zespołu Dworsko-Parkowego w Żelazowej Woli wygrała  firma STELMACH I PARTNERZY Sp. z o.o. z Lublina W jesienią podpisano z ww. firmą umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla ww. tematu.

Rok 2007
Do końca marca  w ramach remontu Dworu w Żelazowej Woli wykonano wymianę wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych, skucie starych tynków i ułożenie nowych, skucie tynków zewnętrznych. Dodatkowo wykonano instalację audio oraz instalację monitoringu, która związana jest z wykonywanym projektem monitoringu całego parku i wszystkich obiektów znajdujących się na jego terenie. W końcu kwietnia 2007 r. zakończono generalną modernizację Dworu

Rok 2008
Na początku roku Instytut uzyskał pozwolenie na budowę I etapu inwestycji tj.  zaplecza ogrodniczo-gospodarczego Parku, które znajduje się na dokupionej od strony wschodniej działce budowlanej.

W dniu 6 maja został ogłoszony przetarg ograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych REWALORYZACJI TERENU MUZEUM DOMU URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA WRAZ Z REALIZACJĄ OBIEKTÓW OBSŁUGI TURYSTÓW, ADMINISTRACJI I ZAPLECZA GOSPODARCZEGO W ŻELAZOWEJ WOLI, dotyczący obiektów kubaturowych.

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Nowe obiekty kubaturowe swoim charakterem wpisują się w kontekst kulturowy i przyrodniczy parku. Modernistyczna forma, współczesne materiały tj. beton architektoniczny, drewno klejone oraz kamień służą kształtowaniu parterowych, mocno przeszklonych od strony parku budynków.   

Architektura projektowanych budynków nawiązuje do architektury zabytkowych budynków. Nowe budynki będą zbudowane z materii istniejących na miejscu: ściany z granitowych głazów, słupy i konstrukcja stropów z drewna klejonego, transparentne szkło w drewnianych ramach. Kolorystyka naturalnych materiałów: kamienia, olchowego klejonego lub naturalnego drewna, szkła minimalnie barwionego w masie.

FUNKCJA OBIEKTÓW
BUDYNEK A - nowoprojektowany budynek usługowy. To strefa wejściowo-recepcyjna wraz z placem przedwejściowym, w rejonie obecnej kasy, pozwalającym na jednoczesne przyjęcie dużej liczby zwiedzających. Budynek wejściowo-recepcyjny rozwiązano jako parterowy pawilon ogrodowy. Wejście do niego to aneks placu wydzielony słupami z kamieni, z których wykonano ogrodzenie. Ścianę budynku tworzy odtworzone /istniejące/ ogrodzenie parku, druga ściana jest otwarta na park. Kawiarnię i czasową ekspozycję zaprojektowano jako wydzieloną z budynku oranżerię.

BUDYNEK B ( istniejący budynek administracji) - przewiduje się na parterze aranżację istniejących pomieszczeń administracyjnych na pomieszczenia ochrony i administracji, natomiast na poddaszu - aranżację istniejących pokoi gościnnych.

BUDYNEK C - nowoprojektowany budynek użyteczności publicznej. W strefie  reprezentacyjno-gościnnej z wejściem, od strony istniejącego parkingu poprzez nowoprojektowane przejście dla pieszych, do transparentnego hallu wejściowo-recepcyjny, za którym zlokalizowano salę koncertową. Po przeciwnej stronie hallu projektuje się salę konsumpcyjną restauracji na 40 osób. Szklane ściany budynku pozwalają na wgląd do parku od strony ulicy i parkingu. Ściana północna jest pełna, kamienna, jak część ogrodzenia. Ściana południowa jest lekka - transparentna - otwiera kuluary na park. Ściana pudła sali koncertowej dwubarwna z granitowych otoczaków.

BUDYNEK D - istniejący budynek gospodarczy przeprojektowano na kuchnię z zapleczem. Poprzez  częściowe przeszklenie dachu wprowadzono część sali konsumpcyjnej na antresolę tak, aby wykorzystać istniejący balkon jako kameralną salkę. Do przebudowanego budynku gospodarczego przylega nowa kubatura: restauracji, hallu i sali wielofunkcyjno-koncertowej. Istotnym elementem koncepcji jest wprowadzenie przed istniejący adaptowany budynek drewnianego trejażu, pod którym zaaranżuje się letni ogródek zadaszony markizą z płótna żaglowego, który jest łącznikiem pomiędzy starym  budynkiem a nowym.

BUDYNEK E i F- nowoprojektowane zaplecze ogrodniczo-gospodarcze parku, umiejscowione na działce nr 33. Plac gospodarczy utworzony przez szklarnię (usytuowaną od strony parku), budynek magazynowo-garażowy i budynek administracyjno-techniczny. Istniejący budynek gospodarczo-usługowy - wyburzony.

Budynki projektuje się jako parterowe niepodpiwniczone. Ściany warstwowe z granitowych głazów na elewacji. Budynki łączą trejaże drewniane. Z działki tej jest połączenie z parkiem od strony wschodniej, służący m.in. do obsługi koncertów na estradzie.

BUDYNEK G - nowoprojektowane zadaszenie estrady wraz z zapleczem sceny. Zadaszenie nad sceną „na wodzie" jest sezonowe, z płótna rozpinanego na konstrukcji z klejonego drewna. Za murem akustycznym zlokalizowano zaplecze sceny, niewidoczne od amfiteatru.

BUDYNEK H - modernizacja istniejącej hydroforni. W miejscu istniejącego budynku zaprojektowano nowy budynek nawiązujący formą i materiałami do pozostałych budynków w niniejszej inwestycji.

BUDYNEK I - nowoprojektowany budynek sanitariatów ogólnodostępnych, nawiązujący formą i użytymi materiałami do pozostałych budynków w niniejszej inwestycji.


Aktualności

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020