Zamek Ostrogskich Zamek Ostrogskich

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń - założenia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń - założenia

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń - założenia

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina podjął działania, aby przekształcić skromne Muzeum Fryderyka Chopina w Zamku Ostrogskich w rozwiniętą i nowoczesną placówkę muzealno-edukacyjną. Poprzez adaptację piwnic oraz pomieszczeń zajmowanych dotychczas przez Bibliotekę NIFC, wkrótce przeniesioną do Centrum Chopinowskiego, nastąpi kilkukrotne zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej. Spowoduje to, że Muzeum stanie się instytucją spełniającą współczesne standardy międzynarodowe. Projekt przewiduje również udostępnienia obiektu osobom niepełnosprawnym poprzez wykonanie wewnętrznej windy.

W drugiej połowie 2006 roku pracownia projektowa Grzegory & Partnerzy ARCHITEKCI wykonała wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Zamku. Projekt uwzględnił dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie w budynku windy, adaptację pomieszczeń piwnic na sale ekspozycyjne i salę koncertową, oraz wymianę i modernizację wszystkich instalacji znajdujących się w Zamku. Na podstawie tej dokumentacji, w maju 2008 roku, po otrzymaniu niezbędnych środków finansowych, NIFC rozpoczął realizację projektu,. Do końca 2008 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w piwnicach Zamku, natomiast prace na wyższych kondygnacjach wraz z pracami konserwatorskimi do roku 2009.


Aktualności

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020