AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back

Zamek Ostrogskich Zamek Ostrogskich

Trwają prace związane z wywozem zalegającego w podziemiach gruzu, a także pogłębianie piwnic do projektowanych poziomów. Do końca lipca 2008 roku usunięto 1000 m3 gruzu. Trwa również demontaż starych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

Z uwagi, że na odkrytym od ul. Tamki poziomie -2 znajdują się na ścianach interesujące wątki kamienno-ceglane, wykonano projekt zamienny, w którym zrezygnowano z powierzchni magazynowych liczących blisko 70 m2 na rzecz sal ekspozycyjnych. W trakcie wykonywania są również trasy kanałów podpodłogowych. Prace realizowane są bez opóźnień. Od 1 sierpnia 2008 roku cały obiekt zostanie udostępniony Generalnemu Wykonawcy.


Zobacz zdięcia »
 
mini mini
mini mini