AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back

Zamek Ostrogskich Zamek Ostrogskich

W czerwcu Instytut podpisał umowę z pracownią projektową Grzegory & Partnerzy ARCHITEKCI na wykonanie podpiwniczenia dziedzińca zachodniego jako łącznika pomiędzy Zamkiem Ostrogskich, a Centrum Chopinowskim przy ul. Tamka 43.

9 lipca 2008 roku Instytut otrzymał decyzję celu publicznego na budowę łącznika warunkującą uzyskanie pozwolenia na budowę. Obecnie projektant przystąpił do wykonania niezbędnych badań i ekspertyz dotyczących warunków geologiczno-inżynierskich oraz przedstawił wstępną koncepcję projektu.