AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back

Zamek Ostrogskich Zamek Ostrogskich

W Zamku kontynuowane są prace związane z przebudową  i zmianą sposobu
użytkowania pomieszczeń piwnic.
Wykonana została większość prac budowlanych w pomieszczeniach piwnic. Rozpoczęto rozprowadzanie przewodów instalacyjnych dla nowej, multimedialnej ekspozycji, trwają prace konserwatorskie w zakresie konserwacji cegły, sztukaterii i polichromii.
Dobiegają końca prace związane z rewaloryzacją elewacji Zamku - zakończono
czyszczenie elementów kamiennych. Zaakceptowano z Konserwatorem kolorystykę
obiektu.
Trwają procedury  przetargowe na wyłonienie wykonawców ekspozycji.

 

30.07.2009 

Zobacz zdięcia »
 
mini mini
mini