AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back

Zamek Ostrogskich Zamek Ostrogskich

W lipcu ruszyła budowa nowej kubatury -  łącznika pod dziedzińcem zachodnim
Zamku Ostrogskich, pomiędzy budynkiem Zamku i budynkiem Centrum
Chopinowskiego.
Ideą zamierzenia jest wykonanie pod płytą dziedzińca nowoczesnej przestrzeni magazynowej dla eksponatów muzeum, dodatkowej powierzchni magazynu dla biblioteki znajdującej się w Centrum Chopinowskim oraz magazynów dla wydawnictw Instytutu.
Dodatkowo zaprojektowano w poziomie parteru z wejściem od dziedzińca, pod dzisiejszym spocznikiem schodów prowadzących na ul. Okólnik, pomieszczenie o charakterze centrum informacyjnego wraz z kasami biletowymi do Muzeum i niewielkim punktem sprzedaży wydawnictw instytutowych.
Konstrukcja łącznika zaprojektowana została jako podziemna, żelbetowa.
Istniejąca ściana oporowa przewidziana jest do odtworzenia w obecnym kształcie i wystroju.
Powierzchnia użytkowa wynosi około 450 m2 (w tym ~80 m2  centrum informacyjne). Planowany termin zakończenia budowy - koniec lutego 2010 roku.

 

30.07.2009 

Zobacz zdięcia »
 
mini mini