AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

back

Zamek Ostrogskich Zamek Ostrogskich

W Zamku trwają roboty związane z przygotowaniem podłoża pod posadzki. Wykonano przebicia ścian i stropów w miejscu projektowanej windy dla osób niepełnosprawnych.

22.09.2008