Centrum Chopinowskie Centrum Chopinowskie

Budowa Centrum Chopinowskiego - założenia

Budowa Centrum Chopinowskiego - założenia

Budowa Centrum Chopinowskiego - założenia

Rok 2005 - rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu SARP na koncepcję architektoniczną Centrum oraz podpisanie umowy na projekt z firmą projektową Stelmach i Partnerzy Sp. z o. o. z Lublina.

Rok 2006 - decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę Centrum Chopinowskiego. Ogłoszenie w grudniu 2006 roku przetargu na Generalnego Wykonawcę

Rok 2007 - zawarcie umowy w kwietniu 2007 roku na generalne wykonawstwo z Polimex-Mostostal S.A.

FUNKCJA BUDYNKU
W części odtwarzającej gabaryty stojącej wcześniej w tym miejscu kamienicy Anasińskiego umieszczono program publiczny. Na poziomie 0 znajduje się hall wejściowy mieszczący recepcję, informację turystyczną i kawiarnię. Obok planowana jest księgarnia i antykwariat. 

Na poziomie +1 zaprojektowano salę wielofunkcyjną na 80 osób i restaurację. Na poziomie -2 umieszczono pomieszczenia techniczne oraz zaplecze gastronomiczne. Na poziomie -1 znalazły się: magazyny Biblioteki, Fototeki i Fonoteki NIFC oraz zespół sanitariatów. Poziom +2 przeznaczono na czytelnię oraz biura dla pracowników Bibliioteki. Kondygnacje od +3 do +7 mieszczą powierzchnie biurowe dla pozostałych działów Instytutu oraz innych instytucji muzycznych i chopinowskich, m.in. Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Polskiej Rady Muzycznej, Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina oraz Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich.

STRUKTURA PRZESTRZENNA
Projektowany budynek składa się z dwóch różnych przestrzennie kubatur. Poziomy: -1, 0 i +1 tworzą wielopoziomową przestrzeń publiczną. Łączy je hall i schody. Stropy hallu zaprojektowano jako częściowo transparentne, ponieważ w tym miejscu zabudowano otwarte niegdyś podwórko. Podkreśla to górne oświetlenie i  cofnięcie kondygnacji od istniejącego muru. Tę część kubatury strukturalizują zmodularyzowane, betonowe ściany. Wyższa część budynku, poziomy od +3 do +7, ma ramową strukturę, w 1/3 transparentną. Obie części łączy trzon komunikacyjno-instalacyjny.

Budynek jest bardziej otwarty, transparentny na południe i wschód, ze względu na gospodarkę energetyczną i widok. Od strony ulicy Tamka elewacje są bardziej pełne, o zwiększonej izolacyjności akustycznej.

Dane techniczne:
Powierzchnia całkowita - 2.796 m²
Powierzchnia użytkowa - 2.077,76 m²

 


Aktualności

Poniedziałek, 10 sierpnia 2020