Brochów Brochów

Brochów Brochów

Miejsce chrztu Fryderyka Chopina i ślubu jego rodziców - XVI w. bazylika
w Brochowie przygotowuje się do obchodów 200-lecia urodzin kompozytora.

Z funduszu Programu "Fryderyk Chopin" Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego prowadzonego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
w Warszawie prowadzone są prace konserwatorsko-restauratorskie oraz
remonotowo-budowlane we wnętrzu świątyni.

Zdjęcia archiwalne i prace badawcze pozwoliły na rekonstrukcję barwnej
polichromii, która zdobiła wnętrze kościoła do zniszczeń w I Wojnie Światowej.

Polichromia została już odtworzona w prezbiterium, prace są prowadzone w
nawie głównej, a ich zakończenie planowane jest na rok przyszły. Równolegle prowadzone są prace związane z budową nowych ołtarzy (głównego i bocznych). Zmianie ulegnie również wyposażenie wnętrza kościoła. Świątynia otrzyma nowy wystrój wnętrza współgrający z duchem epoki, w której żył Chopin.

Ponadto trwają prace renowacyjne przy zabytkowej dzwonnicy przy współudziale
funduszy pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Prowadzone prace nadzorowane są przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Delegaturę w Płocku oraz Instytut.

 -----

Rewitalizacja Parku w Brochowie

 
Renomowana projektantka krajobrazu z Francji, Christine Dalnoky, opracowuje dla NIFC koncepcję projektową rewitalizacji historycznego parku  w Brochowie. Według zamysłu projektantki ma powstać park wiejski, historyczny i ekologiczny.

Całość założenia, przy współpracy z gminą Brochów, zostanie wpisana w układ lokalnych dróg, gdzie stworzone zostaną m.in. ścieżki rowerowe oraz infrastruktura dla turystów.

Aby przygotować teren parku do jego rewitalizacji, NIFC przeprowadza prace pielęgnacyjne dotyczące zieleni, takie jak wycinka suchych drzew, podrostu i podszytu, co otwiera nowe perspektywy widokowe na stawy, które są pozostałością starorzecza Bzury.

Jednocześnie pracownia projektowa Dawidczyk i Partnerzy przygotowuje projekt adaptacji rekonstrukcji dworu w Brochowie, usytuowanego w centralnej części parku.                         

W odrestaurowanym dworze znajdą się pokoje gościnne, kawiarnia oraz sale wielofunkcyjne przeznaczone także na wystawy.

 

 


Aktualności

Środa, 28 lipca 2021