Wydawnictwa Wydawnictwa

back

Wydawnictwa książkowe Wydawnictwa książkowe

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina prowadzi aktywną działalność wydawniczą w zakresie publikacji książek poświęconych życiu, twórczości i otoczeniu Chopina. Ważne miejsce w programie wydawniczym Instytutu zajmuje seria książek pokonferencyjnych utrwalających i popularyzujących badania z wybranych dziedzin chopinologii poruszanych na corocznych Międzynarodowych Konferencjach Chopinologicznych organizowanych przez NIFC. Seria wydawnicza przyczynia się także do upowszechnienia badań polskich naukowców na arenie międzynarodowej, dzięki zamieszczanym w książkach anglojęzycznym wersjom artykułów.

Instytut wspiera również Fundację Wydania Narodowego Dzieł Chopina poprzez pomoc finansową oraz popularyzację wydania - między innymi w czasie koncertów organizowanych przez NIFC. Zapraszamy do sprawdzenia stanu prac wydawniczych nad tym obecnie najbliższy oryginałowi wydaniem nut Chopina.

« lista publikacji

Zapraszamy do sklepu