Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Fryderyk Chopin. Korzenie  – Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (wersja polska)

Fryderyk Chopin. Korzenie – Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (wersja polska) Fryderyk Chopin. Korzenie  – Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski (wersja polska)

„Książka Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego dotyczy przede wszystkim pochodzenia i życia rodziców Chopina oraz kręgu ich bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jest ona wynikiem wieloletnich badań genealogiczno-historycznych.

Niewątpliwym osiągnięciem autorów jest znaczne poszerzenie wiedzy na temat pochodzenia rodziców Fryderyka Chopina oraz otaczającego ich kręgu rodzinnego i towarzyskiego, co przyczyniło się do zweryfikowania, wyjaśnienia, a często obalenia panujących w literaturze chopinologicznej legend czy zwykłych zmyśleń, po dziś dzień powtarzanych w biografiach kompozytora, zarówno naukowych, jak i popularnych.

Książka nie jest przeznaczona tylko dla specjalistów (muzykologów czy genealogów), ale wszystkich zainteresowanych historią kultury XVIII i XIX wieku. Zawiera wiele nowych szczegółów i ustaleń, a ponadto uwzględnia tło historyczne i społeczne, zarówno w XVIII wieku, w czasach rodziców i dziadków Chopina, jak i w okresie rozwoju Królestwa Kongresowego (1815–1830), kiedy dorastał i dojrzewał Fryderyk Chopin”.

z recenzji prof. Zofii Helman

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu