Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Polska Chopina - Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora

Polska Chopina - Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora Polska Chopina - Przewodnik po miejscach związanych z pobytem kompozytora

W książce opisano miejscowości, w których Chopin mieszkał, przebywał na letnim wypoczynku oraz bywał jedynie przejazdem.

Poszczególne rozdziały – poświęcone regionom Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski etc. – zawierają stałe elementy: okoliczności pobytu kompozytora, historię miejsca (obiektu) i opis jego aktualnego stanu.

Najwięcej miejsca poświęcono zakątkom związanym z Chopinem w Warszawie. Identyfikacja licznych obiektów dała podstawy do stworzenia zarysu codziennych tras spacerowych, swoistych „szlaków Chopina”.
Przewodnik zawiera reprodukcje blisko 50 historycznych ilustracji pochodzących z I poł. XIX w., 3 mapy i około 100 zdjęć wykonanych specjalnie na potrzeby tej publikacji.

Autorką opracowania historycznego jest Marita Albán Juárez, zaś wątki współczesne i bogata dokumentacja fotograficzna są dziełem Ewy Sławińskiej-Dahlig.

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu