Wydawnictwa Wydawnictwa

back
W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie - Irena Poniatowska

W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie - Irena Poniatowska W kręgu recepcji i rezonansu muzyki. Szkice chopinowskie - Irena Poniatowska

Książka prof. Ireny Poniatowskiej jest zbiorem dziesięciu esejów powstałych na przestrzeni kilku ostatnich lat, dotyczących muzyki Fryderyka Chopina, ujrzanej w jednej perspektywie: recepcji, z jaką muzyka ta się spotykała i rezonansu jaki wzbudziła w europejskiej kulturze.

W wydanym obecnie tomie szkiców chopinowskich znajdują się teksty, w których muzyka Chopina, jej recepcja i rezonans rozpatrywane są przy pomocy nowoczesnych  metod naukowych światowej muzykologii. Autorka wzięła na warsztat przede wszystkim cztery gatunki: preludia i etiudy, mazurki i pieśni. Każdy z nich ukazany został w jakiejś szczególnej perspektywie, zgodnej z ideą naczelną tomu i zaprezentowany na zaskakująco obszernym polu porównawczym.

Wydanie tomu esejów prof. Ireny Poniatowskiej stanowi wyjątkowo cenne dokonanie w świetle aktualnej chopinologii światowej.

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu