Wydawnictwa Wydawnictwa

back
John Rink – Chopin. Koncerty fortepianowe

John Rink – Chopin. Koncerty fortepianowe John Rink – Chopin. Koncerty fortepianowe

Książka Johna Rinka jest pierwszym tak wszechstronnym omówieniem koncertów Chopina, do którego autor włączył również Allegro de concert op. 46. Autor w interesujący i wyczerpujący sposób przedstawia źródła i perypetie związane z publikacją koncertów, ich recepcję w literaturze naukowej i krytycznej, a także wnikliwie omawia wybitniejsze zarejestrowane ich wykonania. W części analitycznej, poprzez porównanie z wcześniejszymi koncertami w stylu brillant, Rink wykazuje, jak bardzo – mimo zewnętrznych podobieństw – koncerty Chopina odbiegają  od ówczesnych wzorów gatunku, i udowadnia bezpodstawność zarzutów stawianych koncertom w piśmiennictwie. Dowodzi niezwykłej logiki emocjonalnej tych utworów, zwraca też uwagę na wiele specyficznych dla późniejszej twórczości kompozytora procedur, których zapowiedzi są w koncertach widoczne. Bardzo interesujące omówienie Allegro de concert stanowi pierwszą monografię tego utworu. Praca Johna Rinka jest niezwykle przydatna dla muzykologów, ale przede wszystkim użyteczna dla muzyków-wykonawców, zawiera bowiem liczne umotywowane wskazówki wykonawcze, wreszcie zaś – przybliża koncerty wszystkim miłośnikom sztuki Chopina.

dr hab. Zofia Chechlińska

 

Zapraszamy do sklepu NIFC


Galeria fotografii »
 
mini