Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni

Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni Krystian Burda. Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni

Książka jest podsumowaniem wystawy i konferencji naukowej zorganizowanych w 2014 roku w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli poświęconych najciekawszej i najoryginalniejszej koncepcji zadedykowanego Fryderykowi Chopinowi XX-wiecznego pomnika, którego autorem jest Krystian Burda. Książka jednocześnie jest szczegółowym studium niezrealizowanego projektu oraz hołdem złożonym Krystianowi Burdzie, artyście, projektantowi, którego twórczość powinna znaleźć należne miejsce w historii sztuki.

Projekt Droga do Żelazowej Woli – studium czasoprzestrzeni zwieńczył kilkuletnie studia Krystiana Burdy nad zagadnieniem rytmów w czasie i przestrzeni. Burda zaprezentował koncepcję pomnika-drogi w 1961 roku podczas obrony swej pracy dyplomowej. Awangardowy pomysł zakładał umieszczenie abstrakcyjnych form rzeźbiarskich wzdłuż drogi do Żelazowej Woli na odcinku 10 kilometrów, które widz miał oglądać z okien samochodu jadącego z prędkością 60 kilometrów na godzinę.

Dzieło nigdy nie zostało zrealizowane, jednak jego założenia są wciąż aktualne.

Główną treścią książki są referaty prezentowane podczas konferencji. Ze względu na  interdyscyplinarny charakter projektu Burdy, w którym łączą się rzeźba (formy w przestrzeni publicznej), film (ruch) i muzyka (rytm) jako elementy studium czasoprzestrzeni, stał się on tematem refleksji specjalistów z różnych dziedzin – od historyków sztuki, przez artystów, po socjologów i antropologów.

Ważną część publikacji stanowi dokumentacja samego dzieła. Przedstawione materiały pochodzą z archiwum Krystiana Burdy, a wielu z nich dotychczas nie publikowano. Na wyjątkową uwagę czytelnika zasługuje Szkicownik, w którym znajdują się rysunkowe studia i notatki artysty.

Publikacja została bogato zilustrowana fotografiami współczesnymi i archiwalnymi, wydana zaś w wersji dwujęzycznej, po polsku i angielsku.

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu