Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Fontana i Chopin w listach – Magdalena Oliferko (wersja angielska)

Fontana i Chopin w listach – Magdalena Oliferko (wersja angielska) Fontana i Chopin w listach – Magdalena Oliferko (wersja angielska)

Angielska wersja książki przybliżającej postać Juliana Fontany widzianą poprzez jego listy (głównie do Stanisława Egberta Koźmiana). Magdalena Oliferko odkrywa trudne relacje Fontany z Chopinem oraz jego osobisty dramat. 

„Książka Magdaleny Olifierko jest absolutnym novum, ponieważ obejmuje odczytane z rękopisów listy Juliana Fontany do Stanisława E. Koźmiana, stawiające w nowym świetle relacje między Chopinem a Fontaną. Autorka, dzięki badaniom archiwalnym, dotarła do wielu dokumentów dotyczących biografii Fontany. […] poprzez teksty listów, ich dobór i sposób prezentacji, z ilustracjami, komentarzami wyłaniają się sylwetki obu bohaterów, częściowo nieznane, ich sarkazm, dowcip, kompleksy […]. Takiego opracowania nie było i nie ma ani w literaturze polskiej, ani zagranicznej. Jest to więc pozycja unikatowa i można powiedzieć – znakomita”.
(z recenzji prof. dr hab. Ireny Poniatowskiej)

„Fontana, prawdziwie renesansowy umysł, […] był pianistą, kompozytorem, prawnikiem, tłumaczem, publicystą, purystą językowym, popularyzatorem wiedzy astrologicznej, żołnierzem. Ciężar związku z Chopinem dźwigał całe życie. Z pokorą wypełniał swą rolę u boku genialnego przyjaciela, tłumiąc w sobie uczucie niespełnienia”.
(fragment książki)

przekład: John Comber

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu