Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Faktura fortepianowa Beethovena – Irena Poniatowska

Faktura fortepianowa Beethovena – Irena Poniatowska Faktura fortepianowa Beethovena – Irena Poniatowska

Faktura fortepianowa Beethovena
Irena Poniatowska

Książka Faktura fortepianowa Beethovena po raz pierwszy ukazała się nakładem PWN w roku 1972. Opublikowane przez NIFC drugie wydanie zostało poszerzone o aneks pt. Beethoven – Chopin. Podobieństwa w fakturze fortepianowej.

Książka obejmuje siedem rozdziałów: I Zagadnienia metodologiczne, II Geneza faktury fortepianowej, III Recepcja osiemnastowiecznych środków fakturalnych w bońskim okresie twórczości Beethovena (do 1792 r.), IV Pierwsze przejawy indywidualizacji faktury fortepianowej w wiedeńskim okresie twórczości Beethovena (do 1800 r.), V Symfonizacja faktury fortepianowej w środkowym okresie twórczości Beethovena (1800–1815), VI Nowe rozwiązania fakturalne i wyrazowe w ostatnim okresie twórczości Beethovena (po 1815 r.), VII Znaczenie faktury fortepianowej Beethovena dla muzyki XIX w.

Od czasu pierwszego wydania książki nikt w Polsce nie zgłębiał tej tematyki. Studium to stanowi niewątpliwie cenne źródło wiedzy muzykologicznej i będzie przydatne zarówno studentom muzykologii oraz akademii muzycznych, jak i melomanom. „Wielkość” Beethovena doceniał sam Chopin, który po wysłuchaniu Tria fortepianowego B-dur op. 97 (tzw. Arcyksiążęcego) tego kompozytora w liście do Tytusa Woyciechowskiego w 1829 r. napisał: „coś podobnie wielkiego dawno nie słyszałem, tam Beethoven szydzi z całego świata”.

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu