Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Chopin w podróży. Glosy do biografii – Henryk F. Nowaczyk

Chopin w podróży. Glosy do biografii – Henryk F. Nowaczyk Chopin w podróży. Glosy do biografii – Henryk F. Nowaczyk

Książka Chopin w podróży. Glosy do biografii to wybór 82 artykułów Henryka F. Nowaczyka pod redakcją Piotra Mysłakowskiego. Do momentu ukazania się publikacji przyczynki Nowaczyka nie zostały wydane w pracy zwartej, która stanowiłaby możliwie kompletny, reprezentatywny zbiór jego osiągnięć badawczych; pozostawały rozproszone w czasopismach (m.in. „Ruch Muzyczny”, „Wiadomości Kulturalne”, prasa kaliska) i książkach programowych Festiwalu Chopin w barwach jesieni.

Zaletą artykułów Henryka Nowaczyka jest łączenie myślenia analitycznego z przystępnym i barwnym sposobem prezentowania tez, w sposób zrozumiały dla szerokiego grona czytelników. Książka znakomicie wpisuje się w ideę udostępniania i popularyzowania rzetelnej wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu