Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Chopin w krytyce muzycznej do I wojny światowej. Antologia

Chopin w krytyce muzycznej do I wojny światowej. Antologia Chopin w krytyce muzycznej do I wojny światowej. Antologia

Chopin w krytyce muzycznej do I wojny światowej. Antologia
pod redakcją Ireny Poniatowskiej

Polskie wydanie książki „Chopin and his Critics: An Anthology”, która ukazała się nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina na początku 2011 roku.

Jest to pierwsza na świecie antologia piśmiennictwa poświęconego Chopinowi obejmująca reprezentatywny wybór wypowiedzi krytycznych o Chopinie z różnych krajów.

Książka pod redakcją Ireny Poniatowskiej jest zbiorem pięciu prac autorskich, z których każda poświęcona jest krytyce Chopina w innym kraju. Ich autorami są Magdalena Dziadek (krytyka w Polsce), Irina Nikolska (krytyka w Rosji), Joachim Draheim (Niemcy i Austria), Marie-Paule Rambeau (Francja), Rosalba Agresta (Anglia i Szkocja).

Każda z zamieszczonych prac składa się z dwóch części: syntetycznego omówienia piśmiennictwa o Chopinie w danym kraju, z uwypukleniem problemów stanowiących centrum zainteresowania w odniesieniu doń, i z wypowiedzi dobranych w taki sposób, aby każdy występujący w piśmiennictwie sposób postrzegania kompozytora był obecny. Już na podstawie tych syntetycznych omówień widać wyraźnie różnicę w widzeniu Chopina w poszczególnych krajach, a także zmiany, jakie zachodziły w tym zakresie na przestrzeni czasu.

„Antologia stanowi nie tylko cenne źródło dla badaczy, muzykologów i muzyków, lecz również – z uwagi na dostępny, niehermetyczny język – może być interesującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych kulturą, muzyką i postacią Chopina oraz przemianami, jakie zachodziły w myśleniu o sztuce i – bardziej generalnie – przemianami w kulturze”.

(prof. Zofia Chechlińska)

Zapraszamy do sklepu internetowego: sklep.nifc.pl


Zapraszamy do sklepu