Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Fryderyk Chopin. The Origins - Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - wersja angielska

Fryderyk Chopin. The Origins - Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - wersja angielska Fryderyk Chopin. The Origins - Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - wersja angielska

Książka Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego dotyczy przede wszystkim pochodzenia i życia rodziców Chopina oraz kręgu ich bliższej i dalszej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jest ona wynikiem wieloletnich badań genealogiczno-historycznych.

Niewątpliwym osiągnięciem autorów jest znaczne poszerzenie wiedzy na temat pochodzenia rodziców Fryderyka Chopina oraz otaczającego ich kręgu rodzinnego i towarzyskiego, co przyczyniło się do zweryfikowania, wyjaśnienia, a często obalenia panujących w literaturze chopinologicznej legend czy zwykłych zmyśleń, po dziś dzień powtarzanych w biografiach kompozytora, zarówno naukowych, jak i popularnych.

Książka nie jest przeznaczona  tylko dla specjalistów (muzykologów czy genealogów), ale wszystkich zainteresowanych historią kultury XVIII i XIX wieku. Zawiera szereg nowych szczegółów i ustaleń, a ponadto uwzględnia tło historyczne i społeczne, zarówno w XVIII wieku, w czasach rodziców i dziadków Chopina, jak i w okresie rozwoju Królestwa Kongresowego (1815–1830), kiedy dorastał i dojrzewał młody Fryderyk Chopin.
z recenzji prof. Zofii Helman

Zajrzyj do książki
Warszawa 2010

Przejdź do sklepu NIFC
Przejdź do sklepu Amazon


Zapraszamy do sklepu