Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Żelazowa Wola. Dzieje Domu Chopina – Mariola Wojtkiewicz

Żelazowa Wola. Dzieje Domu Chopina – Mariola Wojtkiewicz Żelazowa Wola. Dzieje Domu Chopina – Mariola Wojtkiewicz

Historia Żelazowej Woli związana jest nierozerwalnie z Fryderykiem Chopinem. To miejsce, gdzie polski kompozytor przyszedł na świat prawie 200 lat temu. I choć Chopinowie przenieśli się na stałe z Żelazowej Woli do Warszawy, gdy Fryderyk był jeszcze niemowlęciem, cała rodzina regularnie tam powracała przy okazji wakacji, a nawet świąt.

Na temat Żelazowej Woli powstało wiele różnych opracowań. Jednak większość z nich nie była oparta na gruntownych badaniach źródłowych lub traktowała temat selektywnie. Stąd w literaturze rozprzestrzeniły się fałszywe informacje, nieświadomie powtarzane przez kolejnych autorów.

Książka Marioli Wojtkiewicz pt. „Żelazowa Wola. Dzieje Domu Chopina” po raz pierwszy porządkuje historię tego miejsca od momentu zakupienia majątku przez Ludwikę Skarbek aż do czasów współczesnych. Autorka na bazie zachowanych dokumentów starała się zweryfikować i wyjaśnić niektóre błędne przekazy i wnioski rozpowszechnione do dzisiaj, wzbogacając treść o wiele nowych szczegółów i ustaleń.

Książka podzielona została na dwie części. W historycznej, obejmującej cały XIX wiek, czytelnik znajdzie m.in. informacje dotyczące wyglądu zabudowań dworskich Skarbków, zarówno tych domniemanych („pałac” Skarbków), jak i tych, których istnienie zostało potwierdzone źródłowo (Stary Dwór i Oficyna), dowie się, gdzie dokładnie urodził się Chopin, oraz pozna więcej szczegółów bliskiej znajomości między rodziną Skarbków i Chopinów. Usystematyzowana również została wiedza na temat kolejnych właścicieli majątku. Część ta kończy się rozdziałem poświęconym uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci Chopina w 1894 r. To moment przełomowy w historii Żelazowej Woli, który po latach doprowadzi do wykupu oficyny z rąk prywatnych. O trudnościach związanych z nabyciem „Domku Chopina”, jego odbudowie, początkach muzeum traktuje część druga publikacji.

Pozycja napisana przystępnym językiem i wzbogacona licznymi ilustracjami przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych nabyciem rzetelnej, najbardziej aktualnej wiedzy na temat Żelazowej Woli.

Zajrzyj do książki

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu