Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Chopin: Cztery Ballady – Jim Samson

Chopin: Cztery Ballady – Jim Samson Chopin: Cztery Ballady – Jim Samson

Cztery ballady Chopina zaliczane są w poczet najbardziej znaczących dzieł fortepianowych XIX wieku. Jim Samson w szeroko zakrojonej, szczegółowej rozprawie poświęconej balladom Chopina łączy rozważania z perspektywy historycznej i analitycznej. Rozpoczyna od zbadania społecznego i kulturowego podłoża unikatowego stylu kompozytora. Następnie opisuje źródła rękopiśmienne i wiele wydań ballad, dalej zaś rozważa kwestię krytycznej recepcji ballad, a także przytacza różnorodne ich interpretacje dokonywane przez znanych XIX-wiecznych i XX-wiecznych pianistów.

Dwa kolejne rozdziały książki poświęcone zostały zagadnieniom teoretyczno-analitycznym i opatrzone przykładami nutowymi. Pojawiają się w nich czytelnie zaprezentowane schematy formalne i analizy harmoniki każdej z ballad. Autor poświęca też uwagę Chopinowskiej koncepcji znaczenia tytułu „ballada”, a także rozumieniu owego tytułu w kontekście gatunku muzycznego. W ostatnim rozdziale skupia się na zagadnieniu narracyjności i bada wpływ poezji romantycznej na tenże aspekt Chopinowskich ballad.

Wydawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ISBN: 978-83-61142-47-8
rok wydania: 2012

Zapraszamy do sklepu internetowego


Zapraszamy do sklepu