Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Mazurek As-dur z albumu Marii Szymanowskiej, autograf (Biblioteka Polska w Paryżu)

Mazurek As-dur z albumu Marii Szymanowskiej, autograf (Biblioteka Polska w Paryżu) Mazurek As-dur z albumu Marii Szymanowskiej, autograf (Biblioteka Polska w Paryżu)

Kolejny tom z serii wydania faksymilowego reprodukuje autograf Mazurka As-dur z albumu Marii Szymanowskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu (MAM Rkp. 973). Tom opatrzony jest komentarzem źródłowym autorstwa prof. Ireny Poniatowskiej.

ISBN 978-83-61142-81-2
Warszawa 2015

Zapraszamy do sklepu NIFC


Galeria fotografii »
 
mini