Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Mazurek op. 7 nr 4, autograf edycyjny (Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Warszawa)

Mazurek op. 7 nr 4, autograf edycyjny (Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Warszawa) Mazurek op. 7 nr 4, autograf edycyjny (Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, Warszawa)

Trzeci wolumin serii Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe to faksymile jednostronicowego autografu edycyjnego Mazurka As-dur op. 7 nr 4, przechowywanego w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym pod sygnaturą WTM 14/Ch, z numerem inwentarzowym 941. Faksymile opatrzone jest komentarzem źródłowym autorstwa Andrzeja Spóza.

Publikowany obecnie autograf Mazurka As-dur op. 7 nr 4 jest pierwszą wersją utworu i pochodzi z okresu młodzieńczego twórczości kompozytora. Na rękopisie znajduje się adnotacja: Pisane przez Fr. Chopin w r 1824 / Kolberg, będąca jedynym potwierdzeniem daty powstania utworu. Nie ma pewności, który z braci Kolbergów był jej autorem: Oskar czy Wilhelm, choć wiele przesłanek przemawia na korzyść Wilhelma.

Rękopis zapisany jest na niewielkiej kartce cienkiego papieru, którą prawdopodobnie twórca złożył na cztery części i dołączył do nieznanego nam listu przesłanego do Wilhelma Kolberga. Przypuszcza się, że on jest autorem wspomnianej adnotacji, poczynionej, być może po latach, kojarząc datę roczną hipotetycznego listu z datą powstania utworu.

Zapraszamy do sklepu NIFC
Zapraszamy do sklepu Amazon


Zapraszamy do sklepu