Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Chopin 2010. Postscriptum

Chopin 2010. Postscriptum Chopin 2010. Postscriptum

Książka pokonferencyjna Chopin 2010. Postscriptum pod redakcją Małgorzaty Sieradz to zbiór referatów wygłoszonych podczas IX Konferencji Chopinowskiej NIFC w grudniu 2011.

Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były: zarządzanie wartościami w kulturze, współczesne wykonawstwo muzyki Chopina: od źródeł do zapisu fonograficznego, obecność Chopina we współczesnej kulturze muzycznej, Chopin w sztukach wizualnych, Chopin i krytyka muzyczna: historia i dzień dzisiejszy.
Książka stanowi wielowymiarowe spojrzenie na kwestie związane z funkcjonowaniem Chopina, jego wizerunku i jego muzyki, we współczesnym świecie. Publikację wyróżnia przedstawienie tych problemów z różnych punktów widzenia: muzykologów, pianistów, krytyków i dziennikarzy muzycznych, kulturoznawców, socjologów i filmoznawców.

Autorami tekstów są m.in.: Maciej Jabłoński, Jacek Kurczewski, Krzysztof Moraczewski, Marcin Poprawski, Michał Kazimierczak, Wojciech Bońkowski, Irena Poniatowska, Magdalena Dziadek, Grzegorz Michalski, Władysław Malinowski, Joanna Grotkowska, Tomasz Szachowski, Krzysztof Droba, Mariusz Gradowski, Iwona Sowińska, Iwona Kurz, Anna Manicka. Ponadto w książce zamieszczono zapisy dyskusji, w których udział wzięli m.in. Benjamin Vogel, Stanisław Leszczyński, Janusz Olejniczak, Wojciech Świtała.

Książka porusza aktualne zagadnienia, które dotyczą nas wszystkich, żyjących we współczesnej cywilizacji, w świecie kultury wizualnej, popularnej, zorientowanej konsumpcyjnie. Chopin 2010. Postscriptum z pewnością wywoła dyskusję zataczającą szerokie kręgi Czytelników i przyczyni się do dalszych badań nad stanem współczesnej kultury i jej przemianami.

Zapraszamy do sklepu NIFC


Zapraszamy do sklepu