Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Książka pokonferencyjna NIFC – Warszawa 2001

Książka pokonferencyjna NIFC – Warszawa 2001 Książka pokonferencyjna NIFC – Warszawa 2001

Chopin. W poszukiwaniu wspólnego języka
Wydawca: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ISBN: 83-917410-0-1
Cena: 20 zł

przejdź do sklepu

Pierwszą publikacją Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina była książka pokonferencyjna Chopin. W poszukiwaniu wspólnego języka –materiały z konferencji – Warszawa 2001. Publikacja zawiera rozszerzony i zrewidowany tekst artykułów z pierwszej konferencji chopinologicznej NIFC, która miała miejsce w grudniu 2001, podzielonych na następujące rozdziały

I Muzyka Chopina – narodowość i uniwersalizm

  1. Jacek Woźniakowski, Język sztuki i język mówiony: regionalizm i uniwersalizm

  2. Mieczysław Tomaszewski, Chopin w kręgu wartości
  3. Zofia Chechlińska, Wydania dzieł Chopina jako źródło i świadectwo przemian w koncepcji wykonawczej dzieła kompozytora
  4. Paweł Kamiński, Wydanie Narodowe dzieł Fryderyka Chopina jako przykład urtekstu ukierunkowanego na wykonawcę
  5. Krzysztof Grabowski, Tekst Chopina w nowej edycji źródłowej Petersa

II Wspólny język – nowe metody powszechnej edukacji muzycznej z wykorzystaniem muzyki Chopina

Rozdział zawiera zapis niezwykle ciekawej dyskusji okrągłego stołu poświęconej miejscu tzw. kultury wyższej w procesie kształcenia dzieci i młodzieży. W dyskusji wzięli udział wybitni teoretycy i praktycy pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki muzycznej: prof. prof. Andrzej Rakowski, Wojciech Jankowski, Maria Przychodzińska, Kacper Miklaszewski, dr Barbara Smoleńska-Zielińska, dr Mirosław Grusiewicz oraz dr Elżbieta Szubertowa.

III Muzyka Chopina – recepcja i oddziaływania

Sztuka jest od początku swego istnienia polem ekspresji indywidualności, sztuka wysoka jeszcze do niedawna wyznaczała sferę społecznego awansu. Dziś ideałem w skali masowej staje się jednolitość, przeciętność, bezrefleksyjne naśladownictwo. Czy jest to proces nieuchronny? Czy sztuka wysoka – wciąż znajdująca wielu odbiorców – stanie się terenem doskonalenia indywidualności, pogłębienia refleksji, globalnego porozumienia? Czy przyszłością dla muzyki Chopina jest rola akompaniamentu dla aerobiku? Rozdział ten zawiera następujące artykuły:

  1. Irena Poniatowska, Historyczne przemiany recepcji muzyki Fryderyka Chopina
  2. Jacek Kurczewski, Społeczne aspekty odbioru muzyki Chopina
  3. Zapis dyskusji okrągłego stołu: Warszawa – miasto Chopina dziś z udziałem przedstawicieli towarzystw chopinowskich z różnych rejonów świata: Japonii, Tunezji, Brazylii, Francji, Niemiec, Austrii, USA i innych.

Zapraszamy do sklepu