Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2005

Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2005 Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2005

Książka zawiera rozszerzone wersje referatów wygłoszonych na V Międzynarodowej Konferencji Chopinologicznej pt. Źródła twórczości Fryderyka Chopina. Inspiracje, konteksty, środowiska artystyczne w grudniu 2005 roku w Warszawie. Konferencja ta była pierwszym z serii czterech zjazdów naukowych poświęconych zagadnieniom stylu Chopina w kolejnych okresach twórczości w kontekście kultury europejskiej.

W artykułach poruszane są zagadnienia relacji muzyki Chopina do polskiej muzyki ludowej, do zastanych prądów stylistycznych - stylu brillant, bel canto, muzyki klasyków wiedeńskich czy muzyki salonowej, przedstawiane są nowo odkryte fakty z biografii Chopina, a nawet nowe źródła muzyczne, dyskutowane są również zjawiska z artystycznego życia ówczesnej Warszawy, mogące mieć wpływ na rozwój osobowości muzycznej Chopina.

Artykuły publikowane w języku angielskim i francuskim.


Zapraszamy do sklepu