Wydawnictwa Wydawnictwa

back
Ksiażka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2008

Ksiażka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2008 Ksiażka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2008

Książka zawiera rozszerzone wersje referatów wygłoszonych na VIII Międzynarodowej Konferencji Chopinologicznej pt. Oddziaływanie muzyki Chopina na kompozytorów europejskich do pierwszej wojny światowej w grudniu 2008 roku w Warszawie. Konferencja ta była ostatnim z serii czterech zjazdów naukowych poświęconych zagadnieniom stylu Chopina w kolejnych okresach twórczości w kontekście kultury europejskiej.

Jak różnorodne było oddziaływanie muzyki Chopina na twórczość kolejnych pokoleń kompozytorów, jaki charakter miało owo oddziaływanie - artykuły publikowane w książce traktują o różnorodnych przejawach rezonansu muzyki Chopina w twórczości kompozytorów polskich, francuskich, rosyjskich, niemieckich.

Artykuły publikowane w językach angielskim, francuskim i niemieckim.


Zapraszamy do sklepu