Wydawnictwa Wydawnictwa

Wydawnictwa książkowe Wydawnictwa książkowe

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina prowadzi aktywną działalność wydawniczą w zakresie publikacji książek poświęconych życiu, twórczości i otoczeniu Chopina. Ważne miejsce w programie wydawniczym Instytutu zajmuje seria książek pokonferencyjnych utrwalających i popularyzujących badania z wybranych dziedzin chopinologii poruszanych na corocznych Międzynarodowych Konferencjach Chopinologicznych organizowanych przez NIFC.

więcej »

Książki pokonferencyjne:

news Chopin und Wien
Publikacja zawierająca wybrane referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji chopinologicznej w Wiedniu w 2010 roku. więcej »


news Książka pokonferencyjna NIFC – Warszawa 2001
Pierwsza książka z serii publikacji pokonferencyjnych i zarazem pierwsza publikacja NIFC. Zawiera rozszerzone wersje artykułów z pierwszej konferencji chopinologicznej. więcej »


news Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2002
Druga z serii publikacji pokonferencyjnych, zawiera rozszerzone wersje artykułów wygłoszonych na drugiej konferencji chopinologicznej NIFC. więcej »


news Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2003
Zbiór referatów z trzeciej konferencji chopinologicznej NIFC poświęconej problematyce analizy muzyki Chopina. więcej »


news Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2004
Książka zawiera referaty z czwartej konferencji chopinologicznej NIFC poświęconej tematyce wykonawczej. więcej »


news Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2005
Książka zawiera rozszerzone wersje referatów wygłoszonych na V Międzynarodowej Konferencji Chopinologicznej. więcej »


news Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2006
Chopin in Paris: The 1830s to szósta z serii publikacji pokonferencyjnych. Znalazły się w niej rozszerzone wersje referatów wygłoszonych na VI Międzynarodowej Konferencji Chopinologicznej w grudniu 2006 roku w Warszawie. więcej »


news Książka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2007
Książka zawiera rozszerzone wersje referatów poruszających problematykę stylu późnych dzieł Chopina. więcej »


news Ksiażka pokonferencyjna NIFC - Warszawa 2008
Książka zawiera rozszerzone wersje referatów wygłoszonych na VIII Międzynarodowej Konferencji Chopinologicznej. więcej »


news Chopin 2010. Postscriptum
Chopin 2010. Postscriptum - książka pokonferencyjna pod redakcją Małgorzaty Sieradz, zbiór referatów wygłoszonych podczas IX Konferencji Chopinowskiej NIFC w grudniu 2011. więcej »


news Książka pokonferencyjna - Radziejowice 2016
Książka pod red. dr Kamilii Stępień-Kutery zawiera rozszerzone wersje referatów wygłoszonych na Międzynarodowej Konferencji Muzykologicznej w Radziejowicach 2016. więcej »

Zapraszamy do sklepu