Promocja młodych talentów Promocja młodych talentów

Promocja młodych talentów

Promocja młodych talentów Promocja młodych talentów

Młode Talenty - projekt specjalny Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina realizujący jeden z jego kluczowych celów programowych. Główną ideą projektu jest promocja utalentowanych, młodych, polskich pianistów poprzez szerszą niż dotychczas ich prezentację w ramach wydarzeń artystycznych Instytutu.

Założenia programu promocji Młodych Talentów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

I

Głównym celem programu jest otoczenie mecenatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina młodych utalentowanych pianistów, wyłonionych w ramach szeroko zakrojonego planu monitorowania rynku muzycznego w Polsce, którego częścią są: cykl koncertowy "Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina", konkursy pianistyczne i inne wydarzenia mające na celu przedstawienie młodych adeptów pianistyki.

II

Warunkiem udziału w cyklu koncertowym "Młode talenty w Muzeum Fryderyka Chopina" jest:

  • rekomendacja osoby będącej autorytetem w świecie muzycznym, reprezentującej instytucję lub organizację statutowo zajmującą się kształceniem bądź promocją młodych artystów, na przykład pedagoga, artysty prowadzącego kurs mistrzowski, jurora lub organizatora ponadregionalnego konkursu pianistycznego, wydawcy etc,
  • indywidualne zgłoszenie, poprzedzone uzyskaniem rekomendacji (j.w),
  • uzyskanie nagrody na ogólnopolskim konkursie lub festiwalu pianistycznym.

Koncerty z cyklu „Młode Talenty..." organizowane są w czwartki w sali koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina.

Każdy z pianistów zobowiązany jest do wykonania programu (ok 60 min.), w którym obligatoryjnie musi znaleźć się utwór Fryderyka Chopina.

Recitale rejestrowane są w formacie audio, w standardzie umożliwiającym emisję multimedialną i publikację fonograficzną, dlatego każdy z uczestników zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej stosownych praw Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina. Pianista otrzymuje kopię dźwiękową swojego występu.

Instytut pokrywa koszty podróży i noclegu pianistów biorących udział w koncertach a w ramach honorarium przekazuje kompletne wydanie Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina pod redakcją Jana Ekiera.

Szczegółowe informacje o recitaltach na stronie: Młode Talenty

III

  1. W celu wyłonienia najzdolniejszych pianistów Dyrektor Instytutu powołuje specjalną komisję złożoną z osób cieszących się wysokim uznaniem w świecie muzycznym.
  2. Wyłonieni na podstawie nagrań recitalowych pianiści zostaną objęci dalszą opieką Instytutu.

IV

W ramach dalszych działań  mających na celu wspieranie rozwoju artystycznego i promocję najzdolniejszych pianistów Instytut zagwarantuje wybranym pianistom:

Kontakt w sprawach promocji młodych talentów:

Joanna Bokszczanin
(+48 22) 44 16 142
jbokszczanin@nifc.pl