Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Rada programowa Rada programowa

Rada Programowa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina została powołana na podstawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina i statutu Instytutu. Do jej kompetencji należy opiniowanie sprawozdań oraz planów pracy przedkładanych przez Dyrektora Instytutu, określanie kierunków działania i czuwanie nad realizacją zadań nałożonych na Instytut. Rada jest powoływana przez Ministra Kultury na okres 3 lat.

Członkowie Rady:


Napisz do nas:

* - Pola wymagane
BIP