Narodowy Instytut Fryderyka Chopina Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Kapituła ochrony wizerunku Kapituła ochrony wizerunku

Ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz pełnomocnictwo Ministra Kultury nakładają na NIFC obowiązek ochrony dóbr osobistych Fryderyka Chopina. W styczniu 2002 r. utworzona została Kapituła Ochrony Wizerunku i Imienia Fryderyka Chopina złożona z osobistości publicznych o wybitnym autorytecie. W jej skład wchodzą:

  • dr Artur Szklener - Dyrektor NIFC, Przewodniczący Kapituły
  • dr Alicja Adamczyk, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  • dr Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji
  • dr Andrzej Byrt, Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich;
  • dr Wojciech Marchwica, Wicedyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina;
  • Grzegorz Michalski, muzykolog, dziennikarz, były dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
  • prof. Wojciech Świtała, pianista, pedagog
  • Paweł Tyszkiewicz, Dyrektor i Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR

Zadaniem Kapituły jest doradzanie dyrektorowi Instytutu i opiniowanie w sprawach związanych z wykorzystywania wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina w celach komercyjnych


Napisz do nas:

* - Pola wymagane
BIP