Aplikacje multimedialne Aplikacje multimedialne

back
Spacerownik po Warszawie Witolda Lutosławskiego

Spacerownik po Warszawie Witolda Lutosławskiego Spacerownik po Warszawie Witolda Lutosławskiego

W związku z obchodami roku 2013 jako Roku Witolda Lutosławskiego, została przygotowana specjalna aplikacja będąca multimedialnym przewodnikiem po miejscach w Warszawie związanych z Lutosławskim. Dzięki niej można w ciekawy sposób poznać fakty z życia kompozytora, miejsca, w których bywał, osoby, które miały wpływ na jego życie prywatne i zawodowe, dowiedzieć się o jego twórczości, a także przekonać się, jak silne więzi łączyły go z rodzinnym miastem. Spacerownik z bogatymi w szczegóły tekstami autorstwa Danuty Gwizdalanki zawiera ponadto zestaw historycznych i współczesnych zdjęć Warszawy oraz fotografie kompozytora, zarówno te oficjalne, jak i pochodzące wprost z rodzinnego archiwum.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w wersji na trzy platformy - iOS (iPhone), Android oraz Windows Phone w języku polskim oraz angielskim. Spacerownik oferuje 4 możliwości [scenariusze] zwiedzania Warszawy. Pierwsza opcja to prezentacja mapy miasta z zaznaczonymi miejscami związanymi z kompozytorem. Wybierając dany punkt na mapie użytkownik otwiera menu, w którym może zapoznać się z opisem danej lokalizacji, następnie wybierając opcję „prowadź do celu", uruchamia tryb nawigacji, który jednocześnie jest kolejnym sposobem zwiedzania Warszawy z Witoldem Lutosławskim. Tryb ten pozwala dotrzeć do wybranego miejsca związanego z kompozytorem. Na drodze do celu użytkownik ma możliwość dodania nowych punktów wędrówki. Listę obiektów można zapisać jako własną ścieżkę [trasę] do wczytania w dowolnym momencie. Użytkownik ma możliwość zarządzania ścieżkami (edycja nazwy, zmiana punktów, ich kolejności etc.). Dodatkową opcją jest wybór predefiniowanych tras, które zostały przygotowane przez autorów aplikacji.

Opracowano 7 scenariuszy zwiedzania: Warszawianin - szlak warszawskich mieszkań kompozytora; Uczeń i student - dowiadujemy się, jak i gdzie kształcił się Lutosławski; Muzyka użytkowa - trasa związana z okresem życia Lutosławskiego, kiedy pracował jako pianista i akompaniator, a także jako kompozytor muzyki dla radia i teatrów; Działalność społeczna - ścieżka prezentująca organizacje społeczne, w których działał kompozytor, m.in. Związek Kompozytorów Polskich; Słuchacz, wykonawca, twórca - trasa prowadząca przez miejsca szczególnie istotne dla kompozytora związane z jego działalnością artystyczną; Okna na świat - ścieżka śladami zagranicznych podróży kompozytora obejmuje adresy 17 ambasad reprezentujących te kraje, które w artystycznym życiorysie kompozytora wyróżniły się szczególnie; Ważne postacie - na warszawskim szlaku Witolda Lutosławskiego niejednokrotnie natrafia się na ślady innych artystów mieszkających w tym mieście - muzyków, malarzy, poetów, ludzi teatru, z których wielu odegrało ważną rolę w jego życiu.

Trzecim sposobem zwiedzania jest korzystanie z aplikacji uruchomionej w tle. Należy wybrać promień odległości, dla której aplikacja ma powiadamiać o bliskości adresów związanych z kompozytorem. Istnieje również możliwość zaznaczenia typów miejsc, które będą uwzględniane przez aplikację (domyślnie są wybrane wszystkie). W trybie uśpienia [pracy w tle] użytkownik zwiedzając Warszawę nie musi stale obserwować ekranu smartfonu. Jest powiadamiany przez aplikację dopiero w momencie, gdy znajdzie się w pobliżu zaznaczonego wcześniej na mapie miejsca, wtedy zostaje mu zaprezentowana informacja z opisem danego punktu.

Przewodnik po miejscach związanych z Witoldem Lutosławskim to pierwszy z serii zaplanowanych spacerowników na smartfony.

Przewodnik powstał dzięki współpracy Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Instytutu Muzyki i Tańca oraz Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.