EDUKACJA EDUKACJA

II Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki Szkół Ogólnokształcących II Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki Szkół Ogólnokształcących

II Ogólnopolska Konferencja dla Nauczycieli Muzyki Szkół Ogólnokształcących

 

Muzyka klasyczna w powszechnej edukacji muzycznej

Muzyka polska przez wieki


23-24 listopada 2018

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza nauczycieli muzyki szkół ogólnokształcących na konferencję, której głównym tematem będzie słuchanie muzyki klasycznej oraz sposoby przybliżania jej uczniom. Słuchanie ze zrozumieniem najważniejszych muzycznych „lektur” jest, obok wykonywania muzyki, najważniejszym celem szkolnej edukacji muzycznej. Oprócz pobudzania uczniów do aktywności muzycznych, ma ona bowiem także wychowywać przyszłe pokolenia melomanów.

Do namysłu nad sposobami spotykania uczniów z muzyką klasyczną zaproszeni zostali doświadczeni edukatorzy muzyczni, artyści, muzykolodzy, krytycy i dziennikarze muzyczni. Wykłady i warsztaty poświęcone będą w całości muzyce polskiej od czasów renesansu po współczesność. Zadaniem wykładów jest przedstawienie bogactwa polskiego dziedzictwa i najnowszych zjawisk w kulturze muzycznej. Dzięki warsztatom z wybranymi utworami będzie można się spotkać aktywnie poprzez inspirowane nimi działania edukacyjne. W ramach warsztatów zaproponowane zostaną konkretne sposoby pracy z dziećmi w oparciu o wybrane utwory. Edukacyjne propozycje uwzględniać będą materiały dostępne na stronach internetowych i w aplikacjach multimedialnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, w tym m.in. Muzykoteki Szkolnej, a także Instytutu Muzyki i Tańca, w tym m.in. portalu Taniec Tradycyjny.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

23 listopada

9:00 – rejestracja uczestników wraz z zakwaterowaniem i poczęstunkiem

 

10:00 – otwarcie Konferencji: Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener

 

10:15 – recital fortepianowy Krzysztofa Książka

W programie polonezy i mazurki polskich kompozytorów

 

11:00 – wykład inauguracyjny

Polonez w twórczości polskich kompozytorów

Polonez to gatunek muzyczny, który ma symboliczne znaczenie dla polskiej muzyki. Młodzieńcze i dojrzałe polonezy Fryderyka Chopina zostaną ukazane w świetle twórczości jego poprzedników (m.in. Michała Kleofasa Ogińskiego i Marii Szymanowskiej). W ten sposób będzie można dotrzeć, poza łatwo rozpoznawalnymi cechami stylistycznymi późnych polonezów Chopina, do głębszych pokładów niesionego przez nie znaczenia.

 

Wykład w języku angielskim tłumaczony konsekutywnie - tłumaczenie Piotr Krasnowolski.

Prowadzenie: prof. John Rink (University of Cambridge)

 

12:30-12:45 – przerwa kawowa

 

12:45 – wykład z warsztatami

Muzyka polska drugiej połowy XX wieku

Twórczość drugiej połowy XX wieku widziana z perspektywy końca drugiej dekady wieku XXI ukazuje szeroką paletę dzieł polskich kompozytorów, które dziś uznać już można za klasyczne. W trakcie wykładu nakreślona zostanie mapa pozwalającą zorientować się w tej różnorodnej materii. Warsztaty dostarczą dowodów na to, jak wiele inspiracji dla edukatora może płynąć z tego właśnie repertuaru.

Prowadzenie: Marta Tabakiernik, Dagna Sadkowska, Paweł Szamburski

 

14:30 – obiad

 

16:00 –  wykład z warsztatami

Pieśni młodopolskie. Mieczysław Karłowicz

Twórczość kompozytorów młodopolskich stanowi niezwykle bogatą, choć wciąż niedostatecznie rozpoznaną, skarbnicę arcydzieł. Szczególnie interesująca wydaje się twórczość powstająca w dialogu słowa i muzyki – zarówno liryka wokalna, jak i programowa muzyka symfoniczna. Główną postacią tego czasu jest Mieczysław Karłowicz. W części wykładowej jego spuścizna ukazana zostanie w szerszym kontekście muzyki młodopolskiej. Zaraz potem na warsztat weźmiemy jego pieśni.

Prowadzenie: prof. Marcin Gmys (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Olga Siemieńczuk i Karolina Tańska

17:30-18:00 - przerwa kawowa

18:00 – wykład

Polskie tańce narodowe

Kanon pięciu polskich tańców narodowych, do których należy polonez, mazur, kujawiak, oberek i krakowiak jest konsekwencją rozgrywających się na przestrzeni kilku stuleci procesów społeczno-kulturowych. Jakie jest pochodzenie każdego z tych tańców i co wpłynęło na ich współczesną formę, jakie inne tańce miały szansę na dołączenie do kanonu?

Prowadzenie: dr hab. Tomasz Nowak (Uniwersytet Warszawski)

 

19:00 – kolacja

 

20:00 – warsztaty taneczne

Polskie tańce narodowe

Podczas warsztatów tanecznych kończących pierwszy dzień konferencji będzie okazja, żeby ruchowo sprawdzić wszystko to, o czym słuchaliśmy wcześniej w trakcie wykładu.

Prowadzenie: Anna Lewandowska (instruktorka Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”), Piotr Ptak (kierownik zespołu muzycznego), Kamil Drzas i Jakub Raźny (tancerze pokazowi).

 

24 listopada

8:00 - śniadanie

9:30 – spotkanie z Ewą Pobłocką

Najlepszą inspiracją do pracy edukacyjnej jest spotkanie na żywo z wybitnym muzykiem. Ewa Pobłocka jest cenioną pianistką, kameralistką i pedagogiem, a także matką dwóch córek – śpiewaczki i wiolonczelistki,  z którymi muzykuje we wspólnym zespole. Na swojej drodze artystycznej współpracowała z wieloma znakomitymi muzykami – śpiewakami, pianistami, dyrygentami, a także kompozytorami, dokonując prawykonań i premierowych nagrań utworów m.in. Witolda Lutosławskiego, Andrzeja Panufnika, Pawła Mykietyna i Pawła Szymańskiego.

Prowadzenie: Agata Kwiecińska

 

11:30 – przerwa kawowa połączona z prezentacją wydawnictw Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz czasopism muzycznych „Ruch Muzyczny”, „Glissando”, „Presto”, wręczenie nagród laureatom Konkursu dla Nauczycieli Muzyki Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce polskiej. 

Prezentacja multimedialnego projektu Instytutu Adama Mickiewicza poświęconego polskiej muzyce współczesnej "Map of Polish Composers" (mapofcomposers.pl)

 

13:00 – obiad

 

14:00 – wykład z warsztatami

Muzyka polska renesansu i baroku. Mikołaj Gomółka

W części wykładowej nakreślona zostanie panorama muzyki polskiej doby renesansu i baroku wraz z kluczowymi dla tego czasu kompozytorami i dziełami. Zaszczytne miejsce zajmuje wśród nich Mikołaj Gomółka, którego Melodie na psałterz polski stanowić będą materiał do działań edukacyjnych zaproponowanych podczas warsztatów.

Prowadzenie: Magdalena Łoś-Komarnicka i Aleksandra Endzelm

 

15:30 – zakończenie konferencji

 

15:45 – wyjazd do Muzeum Chopina w Warszawie i zwiedzanie wystaw czasowych "Konstelacje. Muzyka polska 1918-2018" i "Paderewski Chopinowi" (dla chętnych).

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały w formie przewodników wprowadzających do wysłuchania wybranych psalmów Mikołaja Gomółki, pieśni Karłowicza, polonezów Chopina oraz utworów kompozytorów polskich drugiej połowy XX wieku.

 

Zapisy: aby zgłosić się na Konferencję, należy do 9 listopada 2018 r. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres edukacja@nifc.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Koszt uczestnictwa w Konferencji: 200 zł. Termin wnoszenia opłat: 15 listopada 2018 r.

Więcej informacji: edukacja@nifc.pl lub 22 44 16 259 (pon.-pt. 9:00-16:00).

Zaproszenie do udziału w Konferencji - zespół "Warszawianka"

Zaproszenie do udziału w Konferencji - Janusz Olejniczak