EDUKACJA EDUKACJA

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie - Informacje ogólne IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie - Informacje ogólne

IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

Lista zwycięzców:

kategoria do 12. roku życia:

I miejsce Jan Jagodziński
II miejsce Michał Pakuła
III miejsce Eryk Omiotek

Kategoria do 13. roku życia:

I miejsce Jakub Włoszczuk
II miejsce Olivia Bujnowicz
III miejsce Adam Gołaszewski

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 


13 i 14 listopada 2014 roku odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie przeznaczony dla młodzieży do lat 17, uczniów szkół powszechnych. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ma zachęcić nauczycieli szkół powszechnych do włączenia w proces nauczania treści związanych z Fryderykiem Chopinem oraz uaktywnić środowiska szkolne w zakresie edukacji muzycznej i obalić powszechne mity związane z osobą kompozytora. Ma on także służyć upowszechnieniu wizerunku Chopina jako człowieka utalentowanego również w wielu różnych pozamuzycznych aspektach, tj. Fryderyk jako komik, grafik, literat, redaktor, lingwista.

Konkurs podzielony będzie na dwie kategorie wiekowe:

 • 13 listopada - I kat. do 12 roku życia (rok ur. 2002)
 • 14 listopada - II kat. 13-17 lat (lata ur. 2001-1996)

Konkurs będzie się składać z 3 etapów: I etap - test pisemny; II etap - prezentacja wcześniej przygotowanego tematu (czas prezentacji do 7 minut) i losowanie pytań; III etap (finał) - losowanie pytań.

Termin zgłoszeń upływa 13 października 2014.


Jury:

I kat. do 12 roku życia:

 • Prof. Irena Poniatowska
 • Prof. Zofia Chechlińska
 • Dr Kamila Stępień-Kutera
 • Violetta Łabanow-Jastrząb

II kat. 13-17 lat

 • Prof. Mieczysław Tomaszewski
 • Prof. Irena Poniatowska
 • Prof. Zofia Chechlińska
 • Dr Kamila Stępień-Kutera

 

Lista utworów i literatury:

I kategoria do 12. roku życia (rok ur. 2002)

Lista utworów:

 • Mazurki, op. 6, 7, 17, 24, 30, 33
 • Etiudy op. 10
 • Ballady: F-dur op. 38, g-moll op. 23
 • Barkarola Fis-dur op. 60
 • Écossaise: B-dur, D-dur
 • Berceuse Des-dur op. 57
 • Fantasie-Impromptu cis-moll WN 46
 • Nokturny: op. 9, 15, 48
 • Pieśni: Życzenie WN21, Hulanka WN31, Precz z moich oczu WN32, Wojak WN34, Smutna rzeka WN39, Moja Pieszczotka WN51, Śliczny Chłopiec WN 54
 • Polonezy: g-moll WN 2, gis-moll WN 5, op. 26, op. 40, As-dur op. 53
 • Preludia op. 28
 • Scherzo h-moll op. 20
 • Sonata b-moll op. 35
 • Trio g-moll op. 8
 • Walce op. 64
 • Koncert fortepianowy e-moll op. 11, f-moll op. 21
 • Rondo a’la Krakowiak op. 14
 • Fantazja na tematy polskie op. 13

Literatura:

 • Barbara Smoleńska-Zielińska, Fryderyk Chopin i jego muzyka, NIFC 2010
 • Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Fryderyk Chopin. Korzenie, NIFC 2010
 • Marita Alban-Juarez, Ewa Sławińska-Dahlig, Polska Chopina, NIFC 2010
 • Piotr Mysłakowski, Warszawa Chopinów, NIFC 2010
 • Strona Internetowa NIFC: www.pl.chopin.nifc.pl/chopin

 

II kategoria 13–17 lat (lata ur. 2001–1996)

Obowiązują wszystkie dzieła Fryderyka Chopina

Literatura:

 • Tadeusz A. Zieliński, Chopin - Życie i droga twórcza, PWM 1993.
 • Marita Alban-Juarez, Ewa Sławińska-Dahlig, Polska Chopina, NIFC 2010
 • Piotr Mysłakowski, Warszawa Chopinów, NIFC 2010
 • Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski, Fryderyk Chopin. Korzenie, NIFC 2010
 • Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, PWM 2005
 • Strona Internetowa NIFC: www.pl.chopin.nifc.pl/chopin

 

Tematy do prezentacji (II etap):

Tematy do prezentacji - Konkurs wiedzy o Chopinie

1.      Rodzina i pochodzenie Fryderyka Chopina
2.      Podróże po Polsce Fryderyka Chopina
3.      Podróże po Europie Fryderyka Chopina
4.      Fryderyk Chopin jako wykonawca
5.      Koncerty warszawskie Fryderyka Chopina
6.      Koncerty paryskie Fryderyka Chopina
7.      Fryderyk Chopin i paryscy pianiści
8.      Przyjaźnie Chopina.
9.      Warszawskie środowisko intelektualne i artystyczne w życiu Fryderyka Chopina
10.  Kontakty Fryderyka Chopina z polską emigracją w Paryżu
11.  Rok 1830 w życiu Chopina
12.  Rok 1848 w życiu Chopina
13.  Gatunki muzyczne w twórczości Fryderyka Chopina
14.  Twórczość mazurkowa i polonezowa Fryderyka Chopina
15.  Ballady, scherza i preludia w twórczości Fryderyka Chopina
16.  Formy cykliczne w twórczości Fryderyka Chopina
17.  Nokturny w twórczości Fryderyka Chopina
18.  Pieśni Fryderyka Chopina
19.  Stylizacja w twórczości Fryderyka Chopina
20.  Twórczość Chopina w Nohant
21.  Instrumenty Chopina - ulubione, utracone, zachowane
22.  Uczniowie Fryderyka Chopina
23.  Chopin, Berlioz, Liszt, Schumann - osobowości romantyzmu
24.  Korespondencja Fryderyka Chopina
25.  Polscy laureaci konkursów Chopinowskich i ich sztuka wykonawcza