EDUKACJA EDUKACJA

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

25 i 26 kwietnia 2013 roku odbył się III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie przeznaczony dla młodzieży do lat 17, uczniów szkół powszechnych. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ma zachęcić nauczycieli szkół powszechnych do włączenia w proces nauczania treści związanych z Fryderykiem Chopinem oraz uaktywnić środowiska szkolne w zakresie edukacji muzycznej i obalić powszechne mity związane z osobą kompozytora. Ma on także służyć upowszechnieniu wizerunku Chopina jako człowieka utalentowanego również w wielu różnych pozamuzycznych aspektach, tj. Fryderyk jako komik, grafik, literat, redaktor, lingwista.

Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe:

  • 25 kwietnia – I kat. do 12 roku życia (rok ur. 2001)
  • 26 kwietnia – II kat. 13–17 lat (lata ur. 2000–1995)

Konkurs składał się z 2 etapów: I etap – część pisemna; II etap finałowy – część ustna. Etap finałowy przeprowadzony został w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina z udziałem publiczności.

 

 

MKiDN

 

Konkurs pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.