EDUKACJA EDUKACJA

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

25 maja 2012 roku odbył się II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie przeznaczony dla młodzieży do lat 17. Celem konkursu jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs ma zachęcić nauczycieli szkół powszechnych do włączenia w proces nauczania treści związanych z Fryderykiem Chopinem oraz uaktywnić środowiska szkolne w zakresie edukacji muzycznej i obalić powszechne mity związane z osobą kompozytora. Ma on także służyć upowszechnieniu wizerunku Chopina jako człowieka utalentowanego również w wielu różnych pozamuzycznych aspektach, tj. Fryderyk jako komik, grafik, literat, redaktor, lingwista.

Konkurs składał się z 2 etapów: I etap – część pisemna; II etap finałowy – część ustna. Etap finałowy został przeprowadzony w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina z udziałem publiczności. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury, w skład którego weszli:

  1. dr Artur Szklener – dyrektor Narodowego Instytutu F. Chopina
  2. prof. Irena Poniatowska
  3. prof. Zofia Chechlińska
  4. prof. Mieczysław Tomaszewski
  5. Ewa Sławińska-Dahlig

Laureaci Konkursu:

  • I miejsce – ALICJA KSIĄŻEK
  • I miejsce – MICHAŁ MAJEWSKI
  • II miejsce – KLARA ZIENKIEWICZ

Laureatom gratulujemy!