EDUKACJA EDUKACJA

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Chopinie

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Chopinie Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Chopinie

3 czerwca 2011 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla młodzieży do lat 17. Celem konkursu było propagowanie wśród młodzieży wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz ukazanie znaczenia jego twórczości dla kultury i dziedzictwa narodowego.

Chcielibyśmy poprzez ten konkurs zachęcić nauczycieli szkół powszechnych do włączenia w proces nauczania treści związanych z Fryderykiem Chopinem oraz uaktywnić środowiska szkolne w zakresie edukacji muzycznej i obalić powszechne mity związane z osobą kompozytora.

Zależy nam na zmianie stereotypu dotyczącego twórczości kompozytora (aspekt martyrologii, cierpienia często przerysowywany przez twórców kultury) poprzez ukazanie odmiennego charakteru jego muzyki: tanecznego, często dowcipnego, lirycznego, miłosnego, poetyckiego.

Naszym celem poprzez organizację tego rodzaju konkursu było upowszechnienie wizerunku Chopina jako człowieka utalentowanego również w wielu różnych pozamuzycznych aspektach, tj. Fryderyk jako komik, grafik, literat, redaktor, lingwista.

Konkurs był doskonałą okazją do zapoznania się z aktualnym stanem badań nad życiem i twórczością kompozytora w oparciu o publikacje książkowe Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina oraz materiały zamieszczone w Centrum Informacji Chopinowskiej http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/, które jest bazą edukacyjną udostępnioną bezpłatnie dla uczniów i nauczycieli w całym kraju.

Konkurs składał się z 2 etapów: I etap - część pisemna; II etap finałowy - część ustna. Etap finałowy został przeprowadzony w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina z udziałem publiczności i był transmitowany na żywo na stronie internetowej Instytutu. Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury złożone z wybitnych chopinologów. Konkurs zakończył się recitalem chopinowskim.

Fotoreportaż: Marek Dusza