Uczestnicy Uczestnicy

Rosalba Agresta Rosalba Agresta – Muzykolog, bada recepcję muzyki Chopina w Anglii w latach 1830-1860. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 25.02 (czwartek), godzina 16.30


Barbara  Barry Barbara Barry – Profesor muzykologii w Konserwatorium Muzycznym na Lynn University. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 1.03 (poniedziałek), godzina 9.00


Jonathan Bellman Jonathan Bellman – Musicologist, Professor of Music History and Literature at the University of Northern Colorado. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 26.02 (piątek), godzina 9.30


Krzysztof Bilica Krzysztof Bilica – Muzykolog, aforysta, eseista i prozaik, redaktor działu "książki" w dwutygodniku "Ruch Muzyczny". więcej »

Wygłasza referat w dniu: 28.02 (niedziela), godzina 16.30


Marco  Bizzarini Marco Bizzarini – Cofounder of the Arturo Benedetti Michelangeli Documentation Center. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 26.02 (piątek), godzina 10.00


Wojciech Bońkowski Wojciech Bońkowski – Muzykolog, specjalizuje się w historii interpretacji i recepcji twórczości F. Chopina. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 28.02 (niedziela), godzina 15.30


Michał Bristiger Michał Bristiger – Muzykolog, krytyk muzyczny, założyciel czasopisma Res Facta. więcej »

Przewodniczy sesji w dniu: 28.02 (niedziela), godzina 15.00


Alicja Budziłło-Jarzębska Alicja Budziłło-Jarzębska – Wybitna muzykolog, wieloletnia dyrektor Instytutu Muzykologii UJ, członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN i Komisji Kwalifikacyjnej ZKP. więcej »

Przewodniczy sesji w dniu: 26.02 (piątek), godzina 9.00


Antonio  Cascelli Antonio Cascelli – Musicologist and performer specialising in piano accompaniment. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 28.02 (niedziela), godzina 11.30


Zofia Chechlińska Zofia Chechlińska – Wybitny muzykolog, współautor i redaktor naczelny serii "Dzieła Chopina. Wydanie faksymilowe". więcej »

Przewodniczy sesji w dniu: 25.02 (czwartek), godzina 15.00
Wygłasza referat w dniu: 26.02 (piątek), godzina 15.00


Magdalena Chylińska Magdalena Chylińska – Muzykolog, doktorantka na wydziale historycznym UJ, redaktor szeregu publikacji chopinowskich. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 27.02 (sobota), godzina 9.30


Rafał  Ciesielski Rafał Ciesielski – Doktor muzykologii, adiunkt w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 1.03 (poniedziałek), godzina 9.00


Anna Czekanowska Anna Czekanowska – Polska muzykolog i etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. więcej »

Przewodniczy sesji w dniu: 26.02 (piątek), godzina 9.00


Piotr Dahlig Piotr Dahlig – Etnomuzykolog, kierownik Zakładu Etnomuzykologii Instytutu Muzykologii UW. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 26.02 (piątek), godzina 9.00


Ewa Dahlig-Turek Ewa Dahlig-Turek – Etnomuzykolog, członek rady redakcyjnej kwartalnika "Muzyka". więcej »

Wygłasza referat w dniu: 26.02 (piątek), godzina 11.30


Jordi Desola Jordi Desola

Wygłasza referat w dniu: 26.02 (piątek), godzina 15.00


Stephen Downes Stephen Downes – Reader in Musicology and Head of Music at the University of Surrey więcej »

Wygłasza referat w dniu: 27.02 (sobota), godzina 10.00


Joachim Draheim Joachim Draheim

Wygłasza referat w dniu: 27.02 (sobota), godzina 12.00


news Nicolas Dufetel

Wygłasza referat w dniu: 27.02 (sobota), godzina 15.30


Magdalena Dziadek Magdalena Dziadek – Muzykolog, autorka szeregu opracowań poświęconych historii polskiej krytyki muzycznej. więcej »

Wygłasza referat w dniu: 26.02 (piątek), godzina 11.00