BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2019 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2019

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-6/2019 pn: „Usługa pielęgnacji, konserwacji i obsługi Parku w Żelazowej Woli i otoczenia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – 2 części”zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Informacja z otwarcia oferty.pdf
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
- Informacja o zmianie treści SIWZ.pdf
- ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ po zmianach.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiena.pdf