BIP - PRZETARGI BIP - PRZETARGI

back

Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2019 Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2019

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza przetarg nieograniczony Nr ZP/NIFC-3/2019 pn: „Wykonanie druku i oprawy dwóch woluminów serii faksymilowej”zgodnie z postanowieniami art. 39 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cyt. powyżej ustawy.

Do pobrania:
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
- Informacja z otwarcia oferty.pdf
- Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf