Przetargi PRZETARGI

news Zamówienie nr 9/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.: Zapewnienie przez Intermusica HQ Ltd artystycznego wykonania koncertów i nagrania przez Orkiestrę Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego w dniach: • koncert 16 sierpnia 2019 roku z programem: Stanisław Moniuszko opera „Flis” w wersji koncertowej • koncert 24 sierpnia 2019 roku z programem Giuseppe Verdi „Korsarz” w wersji koncertowej • przekazanie praw do nagrania audio opery „Flis” Stanisława Moniuszki celem publikacji płytowej. Koncerty i nagranie odbędzie się w Teatrze Wielkim – Opery Narodowej w Warszawie, w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-22/2019 na: „Dostawę sprzętu komputerowego” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-17/2019 na: „Usługi hostingowe” więcej »


news Zamówienie nr 8/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn: "Zakup chopinianów do kolekcji muzealnej: - Gottfried Engelmann, Portret Fryderyka Chopina, litografia, 1833 rok z rękopiśmienną dedykacją Fryderyka Chopina z 10 kwietnia 1834 roku, - George Sand, List do Charlotty Marliani, Marsylia, 26 lutego 1839 roku, - Fryderyk Chopin, List do George Sand, [Paryż, 5 grudnia 1844 roku]". więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2019 na: „Usługę sprzątania obiektów należących do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli wraz z terenem zewnętrznym” więcej »


news Zamówienie nr 7/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.: "Wykonanie koncertów przez Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704 wraz z solistami pod dyrekcją Vaclava Luksa w dniach: 14 sierpnia 2019 w Kościele św. Krzyża z programem: Luigi Cherubini Requiem c-moll i Karol Lurpiński Te Deum oraz 15 sierpnia 2019 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej z programem: Jan Stefani Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale" więcej »


news Zamówienie nr 6/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.: "Wykonanie koncertów przez Bach Collegium Japan pod dyrekcją Masaaki Suzuki w dniach: 19 sierpnia 2019 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej" więcej »


news Zamówienie nr 5/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.:"Wielozadaniowa obsługa ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina - Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina - Pałacu Gnińskich lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut na terenie Polski w czasie trwania umowy (jako animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-15/2019 na: „Dostawę specjalistycznego zestawu do digitalizacji w ramach projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” więcej »


news Przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-1/2019 na: Najem dziewięciu pawilonów usytuowanych na terenie parkingu przy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli, przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej obejmującej – sprzedaży sztuki plastycznej, ludowej, produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych, gadżetów, upominków, wydawnictw, rękodzieła, rzemiosła artystycznego. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-11/2019 pn.: "Digitalizacja unikatowej części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się w zbiorach biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-13/2019 na:„Usługę drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-2/2019 na: "Opracowanie narzędzi umożliwiających tworzenie, przeszukiwanie i analizowanie cyfrowych edycji dzieł Fryderyka Chopina sporządzonych w formacie Humdrum oraz ich wyświetlanie i porównywanie w formie partytur graficznych za pomocą oprogramowania Verovio, a także bezpiecznego i funkcjonalnego systemu baz danych, w których przechowywane będą zdigitalizowane obiekty MFC i BFF NIFC, metadane oraz cyfrowe partytury, wraz ze skryptami, automatyczne mapowanie standardów metadanych Spectrum i Marc 21 oraz narzędziami, umożliwiającymi wywoływanie i przeszukiwanie obiektów na podstawie metadanych – 3 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2019 na: Usługę drukowania plakatów dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-38/2018 na:„Aranżację szatni na sklep muzealny na parterze oraz wnętrza szatni, holu, przestrzeni edukacyjnej i socjalnej w poziomie „-1” w budynku Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie – 3 części” więcej »