Przetargi PRZETARGI

news Zamówienie nr 9/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.: Zapewnienie przez Intermusica HQ Ltd artystycznego wykonania koncertów i nagrania przez Orkiestrę Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego w dniach: • koncert 16 sierpnia 2019 roku z programem: Stanisław Moniuszko opera „Flis” w wersji koncertowej • koncert 24 sierpnia 2019 roku z programem Giuseppe Verdi „Korsarz” w wersji koncertowej • przekazanie praw do nagrania audio opery „Flis” Stanisława Moniuszki celem publikacji płytowej. Koncerty i nagranie odbędzie się w Teatrze Wielkim – Opery Narodowej w Warszawie, w ramach 15. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Chopin i jego Europa”. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-22/2019 na: „Dostawę sprzętu komputerowego” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-17/2019 na: „Usługi hostingowe” więcej »


news Zamówienie nr 8/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn: "Zakup chopinianów do kolekcji muzealnej: - Gottfried Engelmann, Portret Fryderyka Chopina, litografia, 1833 rok z rękopiśmienną dedykacją Fryderyka Chopina z 10 kwietnia 1834 roku, - George Sand, List do Charlotty Marliani, Marsylia, 26 lutego 1839 roku, - Fryderyk Chopin, List do George Sand, [Paryż, 5 grudnia 1844 roku]". więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-19/2019 na: „Usługę sprzątania obiektów należących do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli wraz z terenem zewnętrznym” więcej »


news Zamówienie nr 7/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.: "Wykonanie koncertów przez Collegium 1704 i Collegium Vocale 1704 wraz z solistami pod dyrekcją Vaclava Luksa w dniach: 14 sierpnia 2019 w Kościele św. Krzyża z programem: Luigi Cherubini Requiem c-moll i Karol Lurpiński Te Deum oraz 15 sierpnia 2019 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej z programem: Jan Stefani Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale" więcej »


news Zamówienie nr 6/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.: "Wykonanie koncertów przez Bach Collegium Japan pod dyrekcją Masaaki Suzuki w dniach: 19 sierpnia 2019 w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej" więcej »


news Zamówienie nr 5/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.:"Wielozadaniowa obsługa ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina - Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina - Pałacu Gnińskich lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut na terenie Polski w czasie trwania umowy (jako animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-15/2019 na: „Dostawę specjalistycznego zestawu do digitalizacji w ramach projektu „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie” więcej »


news Zamówienie publiczne na usługi społeczne nr ZP/NIFC-16/2019 dotyczące: „Świadczenie usług doradztwa prawnego oraz usługi legislacyjnej w zakresie wsparcia prac nad projektem ustawy o statusie artysty oraz projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy o finansach publicznych na etapie prac rządowych i parlamentarnych” więcej »


news Przetarg pisemny ofertowy nr ZP/C/NIFC-1/2019 na: Najem dziewięciu pawilonów usytuowanych na terenie parkingu przy Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli, przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej obejmującej – sprzedaży sztuki plastycznej, ludowej, produktów lokalnych, tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych, gadżetów, upominków, wydawnictw, rękodzieła, rzemiosła artystycznego. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-11/2019 pn.: "Digitalizacja unikatowej części dziedzictwa Chopinowskiego znajdującego się w zbiorach biblioteki Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-14/2019 na:„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I RYZYK NARODOWEGO INSTYTUTU FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-13/2019 na:„Usługę drukowania ulotek i materiałów promocyjnych dla potrzeb działań edukacyjnych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-10/2019 na:Przeprowadzenie badań naukowych opartych na analizie pismoznawczej rękopisów Fryderyka Chopina przechowywanych w Muzeum Fryderyka Chopina - pierwopisów (oryginałów) niekwestionowanych rękopisów Fryderyka Chopina, w tym długich i krótkich zapisów oraz podpisów oraz opracowania wyników tych badań w formie raportów cząstkowych i raportu końcowego, zawierającego opis badań, dokonaną klasyfikację rękopisów Fryderyka Chopina i wnioski końcowe. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-12/2019 na: „Elektroniczne opracowanie metadanych dla plików audio w oparciu o standard metadanych utrzymywanych przez Dublin Core Metadata Initiative (DCMI),dotyczących nagrań koncertowych międzynarodowego festiwalu muzycznego „Chopina i jego Europa” z 2017 roku oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina pochodzących z edycji IX-XI oraz XIII-XV” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-2/2019 na: "Opracowanie narzędzi umożliwiających tworzenie, przeszukiwanie i analizowanie cyfrowych edycji dzieł Fryderyka Chopina sporządzonych w formacie Humdrum oraz ich wyświetlanie i porównywanie w formie partytur graficznych za pomocą oprogramowania Verovio, a także bezpiecznego i funkcjonalnego systemu baz danych, w których przechowywane będą zdigitalizowane obiekty MFC i BFF NIFC, metadane oraz cyfrowe partytury, wraz ze skryptami, automatyczne mapowanie standardów metadanych Spectrum i Marc 21 oraz narzędziami, umożliwiającymi wywoływanie i przeszukiwanie obiektów na podstawie metadanych – 3 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2019 na: "Usługę sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie wraz z łącznikiem pod dziedzińcem Muzeum oraz terenu zewnętrznego" więcej »


news Zamówienie nr 4/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp pn.:"Wielozadaniowa obsługa ekspozycji stałej Muzeum Fryderyka Chopina - Pałac Gnińskich i wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum Fryderyka Chopina - Pałacu Gnińskich lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut na terenie Polski w czasie trwania umowy (jako animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-8/2019 na: "Dostawę sprzętu komputerowego - 5 części" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-7/2019 na:„Wytworzenie metadanych dla obiektów ze zbiorów Fototeki przechowywanych w Bibliotece–Fonotece–Fototece Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w systemie Collection Index + (2.42a) zgodnie ze standardem Spectrum. – 3 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-6/2019 na: „Usługę pielęgnacji, konserwacji i obsługi Parku w Żelazowej Woli i otoczenia Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – 2 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-5/2019 na: "Usługę sprzątania Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie wraz z łącznikiem pod dziedzińcem Muzeum oraz terenu zewnętrznego" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-3/2019 na:„Wykonanie druku i oprawy dwóch woluminów serii faksymilowej” więcej »


news Zamówienie nr 3/2019 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp na: Wykonanie strojenia fortepianów współczesnych oraz historycznych w ramach projektów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-4/2019 na: Usługę drukowania plakatów dla potrzeb Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina więcej »


news Zamówienie nr 27/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: "Oprowadzanie po Oddziale Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku oraz wystawach czasowych tam prezentowanych i parku w czasie trwania umowy (jako przewodnik ekspozycji" więcej »


news Zamówienie nr 26/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. na: "Wielozadaniową obsługę ekspozycji stałej w Muzeum Fryderyka Chopina – Pałacu Gnińskich lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut na terenie Polski w czasie trwania umowy (jako animator ekspozycji) oraz świadczenie usług edukacyjnych (prowadzenie lekcji muzealnych oraz wykładów/dyskusji) i obsługa wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Muzeum (w tym jego oddziałach) lub w innym miejscu wskazanym przez Instytut" więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-44/2018 na:„Opracowanie i redakcję cyfrowych źródłowych edycji nutowych z aparatem krytycznym, utrzymanych w formacie cyfrowej symbolicznej notacji nutowej Humdrum, opartych na pierwodrukach kompozycji Fryderyka Chopina – 8 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-43/2018 na:„Usługę polegającą na wydrukowaniu dwóch książek: Ignacy Jan Paderewski. Listy do Ojca i Heleny Górskiej oraz Scena warszawska oczami Fryderyka Chopina – 2 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-38/2018 na:„Aranżację szatni na sklep muzealny na parterze oraz wnętrza szatni, holu, przestrzeni edukacyjnej i socjalnej w poziomie „-1” w budynku Muzeum Fryderyka Chopina przy ul. Okólnik 1 w Warszawie – 3 części” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-37/2018 na: „Usługę polegającą na wydrukowaniu książki Pianista. Rozmowy z Garrickiem Ohlssonem” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-34/2018 na:„Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wykonaniu adaptacji oraz aranżacji z przystosowaniem na funkcję usługowo-gastronomiczną Lokalu znajdującego się w kordegardzie budynku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5” więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-31/2018 na:„Świadczenie usług w zakresie planowania, koordynacji i nadzoru nad realizacją digitalizacji i opracowania obiektów muzealnych realizowanego w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” więcej »


news Zamówienie nr 15/2018 realizowane na podstawie art 4d ust. 1 pkt 2 ustawy pzp Wykonanie koncertów przez Concerto Köln, pod dyrekcją Gianluca Capuano. więcej »


news Przetarg nieograniczony nr ZP/NIFC-9/2018 na:„Opracowanie i redakcję cyfrowych źródłowych edycji nutowych z aparatem krytycznym, utrzymanych w formacie cyfrowej symbolicznej notacji nutowej humdrum, opartych na pierwodrukach kompozycji Fryderyka Chopina – 8 części” więcej »