POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Warszawa: Liceum Warszawskie

Warszawa: Liceum Warszawskie Warszawa: Liceum Warszawskie

Fryderyk rozpoczął naukę licealną w 1823 r., wstępując od razu do klasy czwartej. Wcześniej kształcony był w domu. Nauka przychodziła mu bez trudu, poszczególne klasy kończył z wyróżnieniem. Przez trzy lata uczęszczania do Liceum Warszawskiego, mieszczącego się w gmachu głównym Pałacu Kazimierzowskiego, zaprzyjaźnił się z Dominikiem Dziewanowskim, Janem Matuszyńskim, Wilhelmem Kolbergiem, Julianem Fontaną, Marcelim Celińskim, Konstantym Pruszakiem, a także zacieśniły się wcześniejsze bliskie kontakty z Tytusem Woyciechowskim.