POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Gdańsk

Gdańsk Gdańsk

Gdańsk (za czasów Chopina Danzig) czyli najważniejsze miasto w Prusach Zachodnich - był niewątpliwie dla podróżującego młodzieńca atrakcyjnym celem letniej wyprawy. Sprawa pobytu Chopina w Gdańsku budzi od dawna liczne wątpliwości. Trudno o pewność w tej kwestii, skoro informacja zawarta w liście do rodziców, pisanym w Kowalewie 6 lipca 1827 r. dotyczy jedynie jego planów, a nie wspomnień z konkretnej wizyty: 'Gdy wyjeżdżamy do Płocka, szaleństwem by było, gdybym z mej strony nie miał o tym donieść. Dziś więc w Płocku, jutro w Rościszewie, popojutrze w Kikole, parę dni w Turznie, parę dni w Kozłowie i w moment w Gdańsku, i na powrót.' [1] 

Większość badaczy uznaje jednak, że jeśli ta wycieczka rzeczywiście doszła do skutku, to miała miejsce właśnie w lipcu 1827 r. Również w sferze przypuszczeń pozostaje prawdziwy motyw takiej wyprawy. Fryderyk nie miał raczej bliskich krewnych, ani przyjaciół w Gdańsku. W dawniejszej literaturze powtarza się często przypuszczenie, że '[...] celem podróży Chopina do Gdańska była zarówno chęć poznania tego miasta, jak i złożenia wizyty doktorowi J.W. Lindemu, pastorowi przy kościele św. Ducha w Gdańsku. Dr Linde, starszy brat rektora Liceum Warszawskiego, mieszkał w Gdańsku przy ul. Tobiasza (Tobiasgasse) nr 1859 (przed 1945 r. nr 29 - obecnie nieistniejący). W jego domu zatrzymał się najprawdopodobniej F. Chopin, zwiedzając w lipcu 1827 r. Stary Gdańsk.' [2]

Wnioski co do tego pobytu wysnuwa Andrzej Bukowski w swej książce Pomorskie wojaże Chopina przyjmując, iż podczas tej wyprawy Fryderyk znajdował się w większym towarzystwie podróżnych z Królestwa Polskiego ("hr. Zboiński ze Świecia, hr. Sierakowski z Waplewa i hr. Dembowski z rodziną"), przebywających w Gdańsku od 9 do 15 sierpnia w hotelu "3 Mohren" (Pod Trzema Maurami) przy Holzgasse nr 31 (obecnie ul. Kładki). Trudno jednoznacznie określić, które wnioskowanie jest bliższe prawdy. Liczne ujęcia tego tematu nie dają nam odpowiedzi na najważniejsze pytania: 'Co dokładnie Chopin zwiedzał w Starym Gdańsku? Ile czasu tam przebywał? Intuicja podpowiada, że mogło chodzić o najważniejsze zabytki, a także o zobaczenie modnych wówczas miejsc. Formułowane są przy tym zbyt daleko idące wnioski, iż epizod nadmorskiej wycieczki Fryderyka obejmował także okolice Sopotu i Oliwy [sic!].' [3]

O wizycie Fryderyka Chopina w Gdańsku wiemy niewiele. Istnieją jednak przypuszczenia, z których prawdopodobny wydaje się pobyt kompozytora w Hotelu
"3 Mohren" (obecnie nie istnieje), w pobliżu kaplicy św. Anny i kościoła św. Trójcy. Niewykluczona jest też wizyta złożona Janowi Wilhelmowi Lindemu (bratu Samuela Lindego) w kamienicy przy ulicy Tobiasza 1859 (obecnie nie istnieje). Przyjmując założenie, że wizyta w Gdańsku doszła do skutku, należy uznać, że Chopin zwiedzał tam najprawdopodobniej obecną ulicę Długą z charakterystycznymi dla niej zabytkami, Dwór Artusa, Kościół Mariacki, fontannę Neptuna i Długie Pobrzeże z Żurawiem.

Gdańsk leży nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską.[1]  K. Kobylańska, Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną, s. 44
[2] W. Kmicic-Mieleszyński, Sprawa pobytu Chopina w Gdańsku, w: The Book of the First International. Congress Devoted to the Works of the Frederick Chopin, red. Zofia Lissa, Warszawa 1963, s. 559
[3] lit. A. Bukowski

Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini
mini mini