POLSKA CHOPINA POLSKA CHOPINA

Brochów

Brochów Brochów

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Rocha (obecnie: św. Jana Chrzciciela) w Brochowie był, zarówno dla Skarbków, jak i Chopinów, szczególnie ważnym miejscem związanym z rodzinną historią: tu 2 czerwca 1806 r. odbył się ślub rodziców kompozytora - Mikołaja Chopina z Teklą Justyną z Krzyżanowskich. W tym samym kościele, w Wielkanoc, czyli 23 kwietnia 1810 r. miał miejsce chrzest Fryderyka Franciszka Chopina. Mimo, że Chopinowie za ojca chrzestnego swojego syna uznawali Fryderyka Skarbka, to w metryce chrztu wpisany jest Franciszek Grembecki z Cieplin, być może pełniący obowiązki per procura w czasie uroczystości. Matką chrzestną została wówczas Anna Skarbkówna, późniejsza Wiesiołowska. Fryderyk miał również tzw. "chrzest z wody", który odprawiony mógł być wkrótce po porodzie w Żelazowej Woli, w obecności hr. Ludwiki Skarbkowej [1].

W brochowskich aktach kościelnych, oprócz wpisów dotyczących ślubu rodziców i chrztu małego Fryderyka, znajdowały się także wzmianki o ślubie siostry Ludwiki, która w tej rodzinnej parafii w 1832 r. zawarła związek małżeński z Józefem Kalasantym Jędrzejewiczem. Jest wielce prawdopodobne, że członkowie rodziny Chopinów każdy pobyt w Żelazowej Woli wiązali także z wizytami w Brochowie.

Pierwszy kościół w Brochowie powstał prawdopodobnie jeszcze przed 1113 r., za rządów Władysława Hermana. Ponad dwieście lat później, w 1351 r. rozpoczęto budowę kościoła murowanego i po kolejnych dwóch wiekach, w latach 1551-61 jego przebudowę. Ostatnią konserwację, zakończoną w 1665 r., przeprowadził Olbracht Adrian Lasocki, mąż Agnieszki z Brochowskich.

Położony nad brzegiem Bzury, renesansowy w formie zabytek o charakterze obronnym stanowi wyjątek w polskiej architekturze sakralnej. Zbudowany z czerwonej cegły kościół zwieńczony jest trzema wieżami. Dwie z nich znajdują się po obu stronach romańskiego portalu, a trzecia - nad prezbiterium. Całość otacza mur z narożnymi bastionami.

Nieopodal kościoła, na podworskim terenie powstaje Centrum Muzyczne, w którym pod okiem wybitnych chopinistów będą doskonalić swe umiejętności młodzi pianiści z całego świata. Począwszy od 2006 r., w kolejne niedziele lipca i sierpnia w kościele odbywają się recitale chopinowskie.

Rzeźbę patrona, św. Rocha, stojącą nieopodal kościoła, otaczają smukłe brzozy. Wokół ciągną się równinne pola i rzędy starych, płaczących wierzb.

Brochów oddalony jest o 11 kilometrów na północ od Żelazowej Woli.

W okolicy warto zobaczyć:

  • dwór klasycystyczny z powozownią, otoczony zabytkowym parkiem         krajobrazowym w Tułowicach
  • obok mostu w Witkowicach nad Bzurą - tablicę i pomnik upamiętniający         przeprawę żołnierzy przez Bzurę podczas Bitwy nad Bzurą (1939 r.)


[1] O sprawie "chrztu z wody" piszą P. Mysłakowski i A. Sikorski, op. cit., s. 148, oraz obszernie analizują ten temat w artykule Okoliczności urodzin Fryderyka Chopina. Co mówią źródła, "Ruch Muzyczny" nr 20/2002, s. 28-34.

Galeria fotografii »
 
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini
mini mini