Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

  • Bibliografia
  • Filmografia
  • Biogram
  • Adres
Hans Guido von Bülow

Hans Guido von Bülow

Hans Guido von Bülow

*8 I 1830 Drezno, †12 II 1894 Kair

Niemiecki dyrygent, pianista, kompozytor i pisarz muzyczny. Grę fortepianową studiował m.in. pod kierunkiem F. Liszta, pod którego wpływem pozostawał przez długie lata. Przeżył również fascynację muzyką i myślą teoretyczną R. Wagnera. Od 1864 r. był nadwornym pianistą, a od 1867 kapelmistrzem Ludwika II Bawarskiego. Pod koniec życia poświęcił się niemal całkowicie karierze dyrygenckiej.

Sądy Bülowa o Chopinie, które zamieszczał przede wszystkim w swoich listach oraz w swoich wydaniach etiud i impromptus kompozytora są dość niejednoznaczne. Entuzjastyczne opinie na temat niemal niemal wszystkich utworów Chopina ulegają z czasem pewnemu osłabieniu. Nazywa kompozytora "poetą", oraz "nieśmiertelnym romantykiem par excellence, którego sam tylko cykl mazurków jest pomnikiem trwalszym od spiżu" choć w innym miejscu wymienia go wraz z Beethovenem wśród klasyków. Najwyżej cenił – i chętnie grywał – jego utwory o "męskim" charakterze, do których zaliczał m.in. mazurki, preludia i ballady. Najchłodniej wyrażał się o chopinowskich walcach, które wydawały mu się trywialne i zniewieściałe.


 

Wg kategorii: