Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Adam Mrygoń

Adam Mrygoń

Adam Mrygoń

*23 XI 1935 Pyzdry

Adam Mrygoń - muzykolog, bibliotekarz muzyczny, dyrygent. W latach 1952-1954 studiował muzykologię na Uniwersytecie Poznańskim, a w latach 1954-1959 w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień magistra w 1959 roku na podstawie pracy Emil Władysław Śmietański. W latach 1959-1963 studiował dyrygenturę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W roku 1983 obronił pracę doktorską Stanisław Wiechowicz – monografia.

W latach 1962-1971 był asystentem chóru w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w latach 1968-1969 przebywał w Wiedniu jako stypendysta Bundesministerium für Unterricht in Österreich, w latach 1986-1990 był dyrygentem chóru i konsultantem muzycznym Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Warszawie. Prowadził wykłady w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1963-1972) oraz w Katedrze Muzykologii Kościelnej Akademii Teologii Katolickiej (1971-1984). W latach 1956-2000 pracował w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku bibliotekarza (1956-1962), starszego bibliotekarza (1962-1968), kustosza (1968-1984), starszego kustosza (1984-1987), kustosza dyplomowanego (1988-1991), starszego kustosza dyplomowanego (1992-2000). W latach 1971-2000 był kierownikiem Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Był członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 1965-1982 i członkiem zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych w latach 1970-1976. Od 1991 roku jest ponownie członkiem tego stowarzyszenia. Od 1966 jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. Za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych został uhonorowany dwukrotnie Nagrodą indywidualną Rektora Uniwersytetu Warszawskiego I stopnia (1982, 1983). Za wykonania chóralnej muzyki religijnej zostało mu przyznane odznaczenie "Ecclesiae populoque servitium praestanti" (1997).

Źródło: www.polmic.pl


 

Wg kategorii: