Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Magdalena Chrenkoff

Magdalena Chrenkoff

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z teorii muzyki i fortepianu). Związana z Katedrą Teorii i Interpretacji Muzyki. W latach 1998-2005 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (od 2004 Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej). Jest współtwórcą projektu i programu studiów podyplomowych w zakresie teorii muzyki, których pierwsza edycja została uruchomiona w roku akademickim 2003/04.

Główny obszar jej zainteresowań stanowi problematyka Wort-Tonu, w oparciu o badania nad gatunkiem pieśni XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości pieśniowej Stanisława Moniuszki.

Jest autorką licznych haseł monograficznych w Encyklopedii Muzycznej PWM oraz MGG, a także redaktorem i współredaktorem wielu wydawnictw teoretyczno muzycznych.


 

Wg kategorii: