Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Zbigniew Skowron

Zbigniew Skowron

Zbigniew Skowron

Zbigniew Skowron - muzykolog, profesor w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół estetycznych i historycznych aspektów muzyki XX wieku, twórczości Witolda Lutosławskiego oraz biografistyki i epistolografii chopinowskiej.

Autor m.in. prac: Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku (Warszawa, 1989) oraz Nowa muzyka amerykańska (Kraków, 1995). Redaktor zbiorów: Styl i estetyka twórczości Witolda Lutosławskiego (Kraków 2000), Lutosławski Studies (Oksford 2001). Od 2001 redaktor naczelny „Przeglądu Muzykologicznego” – rocznika Instytutu Muzykologii UW.


 

Wg kategorii:

 
Galeria fotografii »
 
mini